Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Ondersteuning

  • Bedrijfscontactfunctionaris

    De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Oldebroek is het aanspreekpunt van de gemeente voor het bedrijfsleven.

  • Ondersteuning (startende) ondernemers

    Als ondernemer kunt u een beroep doen op verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Bijvoorbeeld financiële ondersteuning en hulp bij het starten van uw eigen bedrijf.

  • Werkgeversdienstverlening

    De gemeente Oldebroek wil de kansen op de arbeidsmarkt vergroten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doet de gemeente door middel van werkgeversdienstverlening.