Ondersteuning (startende) ondernemers

Als ondernemer kunt u een beroep doen op verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Bijvoorbeeld financiële ondersteuning en hulp bij het starten van uw eigen bedrijf.

Financiële ondersteuning door de gemeente

De gemeente kan u financieel ondersteunen. De mogelijkheden en voorwaarden voor ondersteuning staan in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. U kunt een beroep doen op ondersteuning als:

  • U een uitkering heeft en een eigen bedrijf wilt beginnen. Deze ondersteuning bestaat uit maximaal 36 maanden aanvullende inkomensondersteuning en/of het verstrekken van bedrijfskapitaal als lening.
  • U zelfstandige bent en tijdelijke financiële problemen heeft. Deze ondersteuning bestaat uit een tijdelijke uitkering die het inkomen aanvult tot bijstandsniveau en/of het verstrekken van bedrijfskapitaal als lening. Voorwaarde is dat uw bedrijf levensvatbaar is.

Microfinanciering

Microfinanciering is bedoeld voor (startende) ondernemers die krediet of begeleiding nodig hebben. Microfinanciering bestaat uit een krediet tot € 50.000,- en coaching. Op www.ondernemersplein.nl kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor subsidie.

Hulp aan ondernemers Oldebroek via ‘155-help-een-bedrijf’

Met het initiatief ‘155-help-een-bedrijf’ kunnen ondernemers uit Oldebroek kosteloos terecht bij het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) voor bedrijfsadvies en ondersteuning. Doel van dit initiatief is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar (financieel) weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Kijk voor meer informatie op www.155.nl.

Meer informatie over ondersteuning (startende) ondernemers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Of kijk op een van onderstaande websites: