Bijstand voor zelfstandigen

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
 • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW leeftijd.
 • Uw inkomen ligt onder de bijstandsnorm.
 • U kunt geen lening krijgen van een bank of andere geldschieters.
 • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Kosten

Het maximale bedrag dat u kunt lenen is € 193.784,- (tarief 2017). U betaalt de lening binnen 10 jaar terug. Hier betaalt u rente over.

In bepaalde gevallen kan de uitkering een gift worden.

Aanvraag

De gemeente heeft de dienstverlening voor zelfstandigen ondergebracht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Zwolle. U vraagt de uitkering aan bij het RBZ.

Aanpak

Om bijstand aan te vragen, heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een recent bankafschrift
 • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
 • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
 • een overzicht van uw vermogen
 • uw bedrijfsplan
 • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)
 • verlies- en winstrekening, kwartaalcijfers en balans

Termijn

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.