Uitkering oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) geeft een inkomensgarantie ter hoogte van het sociaal minimum aan oudere en/of arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

De uitkering is bedoeld voor oudere zelfstandigen die een eigen bedrijf of beroep hebben en hiermee willen stoppen omdat het inkomen uit het bedrijf niet voldoende is.

Voorwaarden

IOAZ oudere gewezen zelfstandigen

Om in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering moet u onvoldoende inkomen hebben om van te leven en moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd.
 • U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor werkte u 7 jaar in loondienst. 
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur. 
 • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan € 23.938,-. Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf. En daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
 • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 25.433,-. De gemeente zal dit onderzoeken.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

U kunt alleen nog recht hebben op een IOAZ-uitkering als u:

 • gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%) bent;
 • op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering ontving;
 • geen recht hebt op een toeslag via de Toeslagenwet omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren;
 • geen kind hebt dat jonger is dan 12 jaar;
 • ook moet u minimaal een aantal uur in uw bedrijf werkzaam zijn geweest en mogen de inkomsten van uw bedrijf niet te hoog zijn.

Aanvraag

De gemeente heeft de dienstverlening voor zelfstandigen ondergebracht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Zwolle. U vraagt de uitkering aan bij het RBZ. U moet dit doen voordat u stopt met uw bedrijf. Nadat het IOAZ-recht is toegekend, moet uw bedrijf binnen 1,5 jaar opgeheven zijn.

Aanpak

Om een IOAZ-uitkering aan te vragen, heeft u nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een bewijs van uw woonsituatie: huurcontract of eigendomsbewijs.
 • Bankafschriften van de afgelopen periode.
 • De boekhouding van de laatste 3 jaar.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.