Afvalcontainers

Huishoudens die beschikken over een tuin krijgen van de gemeente een afvalcontainer met een grijs deksel voor het restafval, een container met een groen deksel voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en een container met een blauw deksel voor oud papier en karton.

Leging afvalcontainers

Op de afvalkalender of op www.mijnafvalwijzer.nl staat op welke dagen de afvalcontainers worden geleegd. Zet de container dan voor 07.30 uur buiten. Er geldt een maximum gewicht van 80 kg. Heeft u een minicontainer, gebruik dan géén verzamelcontainer. Dat kan u een boete opleveren.

Melden niet geleegde afvalcontainer

Is uw afvalcontainer niet geleegd? Neem dan contact op met Aconov via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11.

Vermissing afvalcontainer

Meld vermissing van uw afvalcontainer zo snel mogelijk bij Aconov zodat de chip aan de container geblokkeerd kan worden. De chip aan de container heeft een unieke code die is gekoppeld aan uw adresgegevens.

Melden vermissing

U kunt melding doen via www.aconov.nl of bij de Aconov helpdesk. 0800 222 41 11. U ontvangt zo snel mogelijk gratis een nieuwe container.

Beschadigde afvalcontainer

Is uw afvalcontainer beschadigd? Neem dan contact op met Aconov via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11 voor reparatie of omwisseling van de container.

Kosten

  • Extra afvalcontainer met grijs deksel (restafval): € 168,96
  • Extra afvalcontainer met groen deksel (GFT): € 83,16

Aanvraag

U kunt een extra grijze afvalcontainer aanvragen voor alleen restafval of GFT. U kunt maximaal 1 extra container per afvalsoort aanvragen. De container kunt u aanvragen bij de firma Aconov via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11.

Aanpak

U heeft bij de aanvraag een geldig identiteitsbewijs nodig.