Afvalcontainers

Huishoudens die beschikken over een tuin krijgen van de gemeente een afvalcontainer met een grijs deksel voor het restafval, een container met een groen deksel voor het Groente-, Fruit- en Tuinafval en etensresten (GFTe) en etensresten en een container met een blauw deksel voor oud papier en karton.

Welk afval hoort waar?

Op de pagina welk afval hoort waar? staat een overzicht met welke afvalsoorten in welke afvalcontainer thuis horen.

Voorkom vastzittend afval

Stamp het afval in uw afvalcontainer niet aan. Hierdoor komt het afval onderin vast te zitten, waardoor de container niet of slechts gedeeltelijk geleegd kan worden. Probeer in de wintermaanden het vastvriezen van afval te voorkomen. Bekijk tips van onze afvalverwerker Omrin.

Biedt u uw container toch aan met vastzittend afval en wordt deze niet (helemaal) geleegd? Dan betaalt u - als het de restafvalcontainer betreft - wel de kosten van het legen.

Leging afvalcontainers

Op de afvalkalender of op www.mijnafvalwijzer.nl staat op welke dagen de afvalcontainers worden geleegd. Zet de container dan voor 07.30 uur buiten. Er geldt een maximum gewicht van 80 kg. Heeft u een minicontainer, gebruik dan géén verzamelcontainer. Dat kan u een boete opleveren. Zie voor meer informatie over het juist aanbieden van afvalcontainers onderaan de pagina welk afval hoort waar?

Melden niet geleegde afvalcontainer

Is uw afvalcontainer niet geleegd? Neem dan contact op met Aconov via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11.

Vermissing afvalcontainer

Meld vermissing van uw afvalcontainer zo snel mogelijk bij Aconov zodat de chip aan de container geblokkeerd kan worden. De chip aan de container heeft een unieke code die is gekoppeld aan uw adresgegevens.

Melden vermissing

U kunt melding doen via www.aconov.nl of bij de Aconov helpdesk. 0800 222 41 11. U ontvangt zo snel mogelijk gratis een nieuwe container.

Beschadigde afvalcontainer

Is uw afvalcontainer beschadigd? Neem dan contact op met Aconov via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11 voor reparatie of omwisseling van de container.

Kosten

Een extra afvalcontainer kost per jaar € 50,00 per container. Daarnaast betaalt u € 8,00 per aanbieding van de restafvalcontainer.

Aanvraag

Per perceel kunt u maximaal één extra container voor GFTe-afval en één extra container voor restafval aanvragen. De container kunt u aanvragen bij de firma Aconov via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11.