Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op dinsdag 24 mei 2022 vanaf 17.00 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera).

Stimuleringslening duurzaamheid

Als vereniging of stichting kunt u een Stimuleringslening aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan uw accomodatie. Denk aan zonnepanelen, raamisolatie en dakisolatie. U kunt deze lening alleen aanvragen voor accommodaties van minstens 1 jaar oud. De Stimuleringslening bedraagt minimaal € 5.000,- en maximaal € 100.000,-.

Stimuleringslening duurzaamheid aanvragen (pdf, 471kb)

Voorwaarden

 • U vraagt de Stimuleringslening als vereniging of stichting zonder winstoogmerk (met uitzondering van een Vereniging van Eigenaren) aan voor accommodaties welke in eigendom zijn van de vereniging of stichting of voor een sportcomplex.
 • U vraagt de Stimuleringslening aan voor een maatregel die beschreven staat in het aanvraagformulier.
 • De accommodatie is minimaal 1 jaar oud en wordt gebruikt en is bestemd voor het gebruik voor maatschappelijke doeleinden of sportcomplexen.
 • Het gebouw mag niet binnen een periode van 10 jaar worden afgebroken of aannemelijk zijn dat deze binnen een periode van 10 jaar zal worden afgebroken.
 • In de afgelopen 3 jaar is nog niet eerder een aanvraag voor een Stimuleringslening ingediend voor het betreffende gebouw en deze is geheel of gedeeltelijk toegewezen.
 • De werkelijke kosten moeten in verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat.
 • De looptijd van de lening is 10 jaar voor bedragen tot € 50.000,- en 20 jaar voor bedragen hoger dan € 50.000,-
 • Voor bedragen boven de € 7.500,- moet u een Energieprestatieadvies (EPA) mee sturen. Met als uitzondering een aanvraag voor zonnepanelen.  
 • De werkzaamheden mogen nog niet zijn uitgevoerd.

Kosten

 • Bij een lening tot € 50.000,- is de looptijd 10 jaar tegen een percentage van 1%.
 • Bij een lening vanaf € 50.000,- is de looptijd 20 jaar tegen een percentage van 1,5%.

Bij een lening onder de € 25.000,- of wanneer de vereniging of stichting geen eigenaar van het sportcomplex is, wordt er een onderhandse akte opgesteld. De kosten hiervoor zijn 1% van het leenbedrag met een minimum van € 1500,-. Wanneer het een lening is boven de € 25.000,- en de vereniging of stichting is eigenaar van het sportcomplex dan wordt het een hypothecaire lening. De afsluitkosten hiervoor zijn € 850,- plus notariskosten.

Aanpak

 • U dient als vereniging of stichting het aanvraagformulier in bij de gemeente Oldebroek.
 • Wij beoordelen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, ontvangt u een toewijzingsbrief met informatie over hoe u de aanvraag voor een Stimuleringslening indient bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
 • SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. De toewijzing van de lening is pas definitief als de financiële toets positief is. SVn verstrekt en beheert de lening.
 • De declaratie van de gemaakte kosten dient u zelf in bij de gemeente. U mag zelf kiezen door welke leverancier u de energiebesparende maatregelen laat uitvoeren. De gemeente heeft hierin geen vaste partners of samenwerkingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Stimuleringslening kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 0525 63 82 00. Of kijk op de website van SVn.