Informatie over coronavirus voor ondernemers

Overzicht van ondersteuningsmaatregelen en een overzicht van websites met de meest actuele informatie voor ondernemers.

Overzicht steun- en herstelpakket Rijksoverheid

Ondernemers, werkenden en bedrijven hebben in ieder geval tot en met 1 april 2022 te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Daarom wordt het economisch steunpakket verlengd. Informatie over deze verlenging is terug te vinden op Rijksoverheid.nl.

Tijdelijke Bbz-regeling

Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronapandemie of de nog geldende beperkende maatregelen niet voldoende inkomen hebben om in hun bestaan te voorzien kunnen u mogelijk een beroep doen op de tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandige ondernemers – de Bbz-regeling.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen voert voor de gemeente Oldebroek de Bbz-regeling uit (Bijstand voor zelfstandigen). Deze regeling bestaat al langere tijd, maar is nu tijdelijk versoepeld, vooralsnog tot 1 april 2022. Het kan dus zijn dat u in het verleden niet in aanmerking kwam, maar door de versoepelingen wel.

De tijdelijke Bbz-regeling wijkt op onderstaande onderdelen af van de bestaande Bbz-regeling:

  • Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten
  • De aanvraag kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd
  • Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering vindt per kalendermaand plaats en is direct een om-niet verstrekking

Als u voor de noodzakelijke kosten van het bestaan kunt terugvallen op het inkomen van uw partner komt u helaas niet in aanmerking voor een Bbz-uitkering.

Ga voor meer informatie en de precieze voorwaarden naar de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

Coronahulp Regio Zwolle

Meer informatie

  • Neem contact op met het adviesteam van de Kamer van Koophandel via tel. 0800 21 17 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur)
  • Overzicht veelgestelde vragen voor werkgevers en ondernemers op de website van Rijksoverheid.