Uitstel belastingbetaling mogelijk voor ondernemers, zzp’ers en verenigingen

In verband met de gevolgen van het coronavirus kunnen ondernemers, zzp'ers en verenigingen bij uitzondering uitstel van betaling aanvragen voor gemeentelijke belastingen.

Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de gemeente Oldebroek vragen om uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. Ook sport- en muziekverenigingen, dorpshuizen en overige sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) kunnen uitstel van betaling aanvragen. U geeft in uw aanvraag aan hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. U krijgt standaard 3 maanden uitstel en er wordt geen invorderingsrente berekend. Als wij naar aanleiding van uw informatie tot ander inzicht komen over het uitstel van de betalingsverplichting, nemen wij contact met u op. Het uitstel kunnen wij verlengen, mocht het verloop van de pandemie daartoe aanleiding geven.

Uitstel aanvragen

U kunt op verschillende manieren uitstel aanvragen:

Bewaking termijn

U moet zelf de uitsteltermijn van 3 maanden bewaken. Als deze termijn is vervallen, maar u hebt u nog niet betaald, dan nemen wij contact met u op. U kunt op dat moment ook een verlengingstermijn van uitstel aanvragen mocht hier aanleiding voor zijn. Hoe wij daar mee omgaan, wordt op dat moment opnieuw afgewogen.