Activiteitenbijdrage

Wilt u of uw kind meedoen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur of scholing, maar kunt u dit met uw inkomen niet betalen? Dan biedt een Activiteitenbijdrage wellicht uitkomst. U kunt een Activiteitenbijdrage aanvragen voor uzelf, uw inwonende partner en inwonende kinderen van 0 tot 18 jaar. De Activiteitenbijdrage is per kalenderjaar maximaal € 100,- per volwassene en € 400,- per kind.

Activiteitenbijdrage aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk de Activiteitenbijdrage aanvragen (pdf, 690kb) aanvragen.

Let op: u kunt tot uiterlijk 1 februari van het jaar volgend op de activiteit een aanvraag indienen.

Waarvoor kunt u de Activiteitenbijdrage aanvragen?

 • Contributie voor (sport)verenigingen voor u en uw kinderen
 • Kosten voor vervoer naar een (sport)vereniging
 • Kosten van een schoolreisje, schoolkamp en schoolmaterialen
 • Ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten
 • Aanschaf van sportkleding
 • Abonnementen en lidmaatschappen op bijvoorbeeld de bibliotheek, politieke partij of krant
 • Kaartjes voor bijvoorbeeld het theater, musea, zwembad of sportwedstrijd
 • Kosten voor materialen voor hobby’s en vrijwilligerswerk, zoals een tablet, laptop of computer, fiets

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Oldebroek.
 • Uw inkomen (werk of uitkering) was de afgelopen 3 maanden lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
 • Uw vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is lager dan de voor u geldende vermogensgrens.
 • U bent geen student of scholier.
 • U heeft in de afgelopen 12 maanden nog geen Activiteitenbijdrage ontvangen.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Controle besteding activiteitenbijdrage

Na afloop van het jaar waarover u de bijdrage heeft ontvangen, kunnen wij u om bewijsstukken vragen. U moet dan laten zien waar u de bijdrage aan heeft uitgegeven. Wanneer uit deze controle blijkt dat u de bijdrage niet heeft uitgegeven of niet heeft uitgegeven aan kosten waarvoor de bijdrage is bedoeld, moet u de bijdrage aan ons terugbetalen.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de Activiteitenbijdrage of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Maak dan een afspraak met de Sociaal Raadslieden van Stimenz via tel. 088 784 64 64. Zij zijn bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.