Subsidie inheemse erfbeplanting

Particulieren en bedrijven in het buitengebied van de gemeente Oldebroek kunnen een subsidie aanvragen om meer inheemse beplanting op het erf te planten. Onder inheemse beplanting vallen plantensoorten die van nature in deze streek voorkomen. Met deze subsidieregeling wil de gemeente samen met u het landschap, de natuur en de cultuurhistorie verbeteren.

Het subsidiebedrag is 50% van de gemaakte kosten, tot een maximum van € 250,-. U mag maximaal 1 aanvraag per perceel indienen. 

Voorwaarden

Heeft u of uw bedrijf een erf in het buitengebied van de gemeente Oldebroek en wilt u subsidie aanvragen voor inheemse erfbeplanting? Kijk dan eerst of u aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Het te beplanten erf ligt buiten de bebouwde kom van de gemeente Oldebroek en is zichtbaar vanaf de openbare weg of openbaar fietspad of vanuit het toegankelijke landschap.
  • De subsidie wordt ingezet voor de aanschaf van boompalen, boomranden en inheems plantmateriaal, die op de overzichtslijst staan en voldoen aan de maximaal toegestane hoogte en diameter.
  • Na subsidieverstrekking wordt de beplanting minimaal 10 jaar in vitale conditie in stand gehouden.

Aanvraag

Voor het aanvragen van de subsidie vult u het aanvraagformulier subsidie inheemse erfbeplanting (pdf, 44kb) in. Print deze en stuur het volledig ingevuld op naar:

Gemeente Oldebroek
Raadhuisplein 1
8096 CP Oldebroek

Aanvragen die binnenkomen nadat het jaarlijks beschikbare budget is uitgegeven, worden niet in behandeling genomen.

Aanpak

Aanvragen worden vanaf 1 januari van ieder jaar op volgorde van binnenkomst behandeld. U ontvangt binnen 6 weken uitsluitsel over eventuele toekenning van de subsidie.

Waarom subsidie voor inheemse erfbeplanting?

Met de subsidie voor inheemse erfbeplanting worden particulieren en bedrijven in het buitengebied van de gemeente Oldebroek aangemoedigd om (meer) inheemse planten op het erf te planten. Heeft u vragen over deze subsidie? Neem dan contact op met de gemeente Oldebroek, via tel. 0525 63 82 00.