Ondersteuning aanvragen (Wmo)

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en anderen ontmoeten? Er zijn situaties waarin dit niet of minder goed lukt. Heeft u hier last van? Neem contact op met het Sociaal Team. Wij kijken samen met u welke ondersteuning u nodig heeft.

Waar kunt u ondersteuning bij vragen?

 • het huis schoonhouden
 • bereiden van eigen maaltijden
 • het doen van boodschappen of de was
 • zelfstandig verplaatsen in en om het huis
 • vervoer binnen en eventueel buiten de regio
 • onderhouden van sociale contacten
 • uw leven (opnieuw) inrichten zoals u dat wilt
 • ontlasten van de mantelzorger
 • dagbesteding (individueel of in een groep)

U vraagt ondersteuning aan via onderstaand online formulier.

Ondersteuning aanvragen Sociaal Team

Eigen plan indienen

Heeft u zelf al een idee over mogelijke oplossingen, dan kunt u een persoonlijk plan (pdf, 344kb) indienen bij het Sociaal Team. Dit kunt u tegelijk met uw aanvraag doen of maximaal 7 dagen later. In dit plan beschrijft u welke problemen u tegenkomt en welke oplossingen, zorg en/of ondersteuning u daarbij nodig heeft.

Wat gebeurt er met uw melding?

Een medewerker van het Sociaal Team neemt binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u op. U kunt dan een afspraak maken voor een gesprek. U kunt kiezen of u dit gesprek telefonisch, bij u thuis of op het gemeentehuis wilt hebben. Vindt u het lastig om een gesprek te voeren? Dan kunt u iemand die u kent vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Ontbreekt het aan een deskundig persoon in uw omgeving? Dan kunt u gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE Veluwe. Deze ondersteuning is gratis.

Wat kunt u van het gesprek verwachten?

Tijdens het gesprek probeert de medewerker van het Sociaal Team een goed beeld van u en uw situatie te krijgen. De medewerker stelt u vragen zoals:

 • Wat kan u zelf en waar heeft u hulp bij nodig?
 • Welke hulp heeft u al?
 • Zijn er andere regelingen (bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet) waar u gebruik van kunt maken?

Als uit het gesprek blijkt dat u meer ondersteuning nodig heeft, dan zijn er verschillende soorten voorzieningen. U hoort binnen 8 weken of u een voorziening krijgt.

Algemene voorziening

Er zijn algemene voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld een buurthuis met activiteiten waar u mensen kunt ontmoeten. Of de aanschaf van een elektrische fiets. Algemene voorzieningen zijn niet speciaal bedoeld voor mensen met een beperking. U kunt hier in principe direct gebruik van maken als dit in uw situatie past.

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is een oplossing die speciaal voor u en uw situatie bedacht is. U kunt een oplossing op maat krijgen als de algemene voorzieningen voor uw situatie niet geschikt zijn. De maatwerkvoorziening is een aanvulling op wat u zelf doet en wat de mensen uit uw omgeving voor u doen. Het doel is om u zo zelfstandig mogelijk uw leven te kunnen laten leiden. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn:

 • (collectief) taxivervoer
 • hulp bij het huishouden
 • een hulpmiddel zoals een scootmobiel of rolstoel
 • een vorm van dagbesteding of individuele begeleiding

Hoe krijgt u een hulpmiddel of voorziening?

Een hulpmiddel of voorziening kunt u op 2 manieren krijgen:

 • Door Zorg in Natura (ZIN). Via ZIN regelt de gemeente dat u de zorg, ondersteuning en/of hulpmiddelen krijgt waar u recht op heeft. U kunt dan kiezen uit een aantal zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft.
 • Via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Met een PGB kunt u zelf zorg, ondersteuning en/of hulpmiddelen kopen, u kunt zelf een zorgaanbieder uitzoeken. Bij een PGB, moet u aan kunnen tonen:
  • dat u in staat bent met het budget om te gaan
  • dat u het geld gebruikt waar het voor bedoeld is

Moet u een eigen bijdrage betalen?

U betaalt in 2022 een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand per huishouden. Hierop zijn een paar uitzonderingen:

 • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt? Dan hoeft u in 2022 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.
 • Betaalt u al een bijdrage voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg binnen het huishouden? Dan betaalt u geen eigen bijdrage voor de Wmo.

U betaalt geen eigen bijdrage voor:

 • rolstoelen
 • woningaanpassingen voor kinderen tot 18 jaar
 • vervoer van en naar dagbesteding
 • onderhouds- en reparatiekosten voor woningaanpassingen (zoals trapliften)
 • dovenmaatschappelijk werk

Heeft u vragen over de eigen bijdrage in 2022? Neem dan contact op met het CAK of kijk op de website van het CAK.

Meer informatie

Heeft u vragen over ondersteuning bij wonen, welzijn en zorg? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33.