Veelgestelde vragen situatie Oekraïne

Hier vindt u een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over de situatie in Oekraïne, de opvang van vluchtelingen in Oldebroek en onderwijs voor kinderen.

Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Oldebroek

Krijgen de Oekraïense vluchtelingen begeleiding vanuit de gemeente? 

Als vluchtelingen uit Oekraïne zich melden zullen we hen informeren over hoe de opvang in Nederland geregeld is en waar zij heen kunnen. In het geval dat er een specifieke hulpvraag is kijken we wat nodig is om hen verder te helpen. De gemeente zorgt voor verschillende zaken die mensen nodig hebben.

Heeft een vluchteling uit Oekraïne recht op financiële ondersteuning door de Nederlandse overheid?

Kijk voor alle informatie rondom werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne en het wel of geen recht hebben op financiële ondersteuning op de website van de Rijksoverheid bij de Factsheet Leefgeld vluchtelingen Oekraïne en Eigen bijdrage vluchtelingen Oekraïne.

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven bij de gemeente Oldebroek?

Vluchtelingen uit Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Inschrijven kan via de gemeente Oldebroek, neem hiervoor contact op met Burgerzaken.

Ik wil helpen

Hoe kan ik vluchtelingen uit Oekraïne helpen?

Er zijn verschillende manieren waarop u vluchtelingen uit Oekraïne kunt helpen, bijvoorbeeld geld donoren of vrijwilligerswerk. Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op de website van Vluchtelingenwerk en op de website van het Rode Kruis.

Vangt u vluchtelingen op?

U kunt de vluchtelingen aanmelden bij de gemeente. Vluchtelingen uit Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Neem hiervoor contact op met de afdeling Burgerzaken van gemeente Oldebroek via het algemene telefoonnummer: 0525 63 82 00. U kunt dit ook melden via oekraine@oldebroek.nl.

Kan ik geld doneren?

Via Giro555 kunt u geld donoren voor medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp aan Oekraïnse vluchtelingen. Het Rode Kruis is één van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555. Vermeld bij een overschrijving waarvoor het bestemd is.

Ik heb woonruimte beschikbaar. Hoe kan ik een Oekraïense vluchteling opnemen in mijn huis? 

U kunt zich als gastgezin aanmelden bij Vluchtelingenwerk via de webpagina Steun Oekraïense vluchtelingen. Zij werken samen met de landelijke organisatie Takecarebnb.

Mag ik ‘zomaar’ vluchtelingen opvangen bij mij in huis of in een bijgebouw? 

Informatie over particuliere opvang leest u in de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners.

Meld de opvang bij de gemeente

Wilt u vluchtelingen in huis of in een bijgebouw of in een op het terrein te plaatsen unit of stacaravan opvangen, meld dit dan zo snel mogelijk bij de gemeente. Dat kan via oekraine@oldebroek.nl.

Opvang in huis

Als u gebruik maakt van bestaande ruimten in de woning zelf dan is de opvang van vluchtelingen in overeenstemming met de op het perceel rustende bestemming. De opvangruimte moet uiteraard wel veilig zijn. 

Opvang in een bijgebouw

Geef aan de gemeente door welk bijgebouw u wilt inzetten voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen. Dan wordt bekeken of dit gebouw aan de voorwaarden voor opvang voldoet.

Werk

Ik heb werk voor vluchtelingen

Op Europees niveau is de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn aangenomen, waar inderdaad uit volgt Oekraïners tijdelijke bescherming kunnen ontvangen met recht op werk, onderwijs en zorg. Deze richtlijn moet echter nog worden omgezet naar Nederlandse regelgeving. Hier is de Nederlandse overheid nu druk mee bezig. Totdat de Europese richtlijn is omgezet naar Nederlandse regels kunnen Oekraïners alleen werken wanneer zij een werkvergunning hebben en kunnen zij geen zorgverzekering afsluiten. Oekraïners vrijwilligerswerk laten doen is daarom vooralsnog ook niet verstandig.

Onderwijs

Kunnen kinderen uit Oekraïne onderwijs volgen?

De gevluchte kinderen uit Oekraïne hebben recht op onderwijs. Oekraïense kinderen die in de gemeente Oldebroek verblijven, kunnen zich hiervoor aanmelden.

Basisonderwijs

Voor de Oekraïense kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar in onze gemeente wordt er basisonderwijs gegeven in de taalklas. Deze klassen zijn in CNS De Regenboog in Oldebroek en De Rank in Wezep. Het onderwijs is in de taalklas van wordt in de ochtenden gegeven. In de middag gaan de leerlingen naar een reguliere basisschool in de buurt. Voor de kleuters (4 en 5 jaar) wordt gekeken of ze kunnen instromen in de reguliere kleuterklas op de basisschool. Bij inschrijving wordt gekeken naar wat de best passende plek voor het kind is. Voor een afspraak om in te schrijven in het basisonderwijs, kunt u contact opnemen met de algemene coördinatie, Femke Hiemstra (femkehiemstra@deakker.nu / 06 40 69 85 91). 

Voortgezet onderwijs

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar krijgen onderwijs in de Internationale Schakel Klas (ISK) in Zwolle. De ISK geeft na de aanmelding aan wanneer de leerling kan gaan starten. Deze leerlingen kunnen zich inschrijven voor een intake via administratieisk@landstede.nl. De ISK Landstede Zwolle kijkt vervolgens wat de leerling nodig heeft en waar het onderwijs voor deze leerling kan plaatsvinden.

In alle gevallen geeft het desbetreffende onderwijs aan wanneer het onderwijs voor de leerling kan starten. Leerlingen nemen zelf drinken en fruit mee naar school. Voor het voortgezet onderwijs neemt de leerling (afhankelijk van het rooster) ook een lunch mee.

Het is belangrijk dat het kind is ingeschreven in de gemeente en de basisregistratie personen. Wanneer dit nog niet is gedaan, verzoeken we u dit alsnog te doen.