Veelgestelde vragen situatie Oekraïne

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de situatie in Oekraïne, opvang in Oldebroek, onderwijs voor kinderen en hoe u kunt helpen.

Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Oldebroek

Waarom komen er vluchtelingen naar onze gemeente?

Russische troepen zijn op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen. Er worden aanvallen uitgevoerd in gebieden waar ook veel burgers wonen. Mensen vluchten voor het geweld. Op verschillende plekken in het land komen Oekraïense vluchtelingen aan.

Het kabinet heeft daarom de Veiligheidsregio’s opgedragen om binnen twee weken voor 1.000 opvangplekken te zorgen, aangevuld met nog eens duizend op iets langere termijn. De gemeente Oldebroek vindt het belangrijk om deze mensen te helpen. Daarom zoeken we naar opvanglocaties.

Hoeveel vluchtelingen komen er naar onze gemeente?

Ook in Oldebroek verblijven momenteel vluchtelingen. Deze vluchtelingen worden opgevangen bij inwoners uit de gemeente. Dit zijn er voor zover wij weten tientallen. We houden rekening met de komst van meer vluchtelingen. We willen graag weten waar vluchtelingen in onze gemeente verblijven. Hoeveel vluchtelingen er via de veiligheidsregio naar Oldebroek komen, is nog niet bekend. Als gemeente willen we graag ruimte bieden aan de vluchtelingen.

Hoe lang blijven de vluchtelingen?

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. 

Krijgen de Oekraïense vluchtelingen begeleiding vanuit de gemeente? 

Als vluchtelingen uit Oekraïne zich melden zullen we hen informeren over hoe de opvang in Nederland geregeld is en waar zij heen kunnen. In het geval dat er een specifieke hulpvraag is kijken we wat nodig is om hen verder te helpen. De gemeente zorgt voor huisvesting, zorg, scholing en alle andere zaken die mensen nodig hebben.

Heeft een vluchteling uit Oekraïne recht op financiële ondersteuning door de Nederlandse overheid?

Er is nu een regeling voorgerepatrieerden en evacués, zij zijn bekend bij de SVB, met hen zal dan ook contact worden opgenomen. Voor Oekraïense vluchtelingen is de regering is bezig met een regeling voor verstrekkingen aan Oekraïense vluchtelingen. Welke organisatie deze regeling zal uitvoeren is nog niet bekend. Houdt hiervoor de website van de SVB in de gaten.

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven bij de gemeente Oldebroek?

Vluchtelingen uit Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Inschrijven kan via de gemeente Oldebroek, neem hiervoor contact op met Burgerzaken.

Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen.

Ik wil helpen

Zijn er inzamelacties of kan ik spullen inzamelen?

In Nederland en in onze gemeente zijn diverse lokale initiatieven die spullen verzamelen en naar Oekraïne en of buurlanden brengen. Een overzicht vindt u op Vluchtelingenwerk.nl.

Ook het Rode Kruis brengt bruikbare spullen naar onder andere Oekraïne. Er zijn geen inzamelacties vanuit het Rode Kruis. Ze kopen bij voorkeur zelf de benodigde spullen in. Het beste is als mensen geld doneren aan het Rode Kruis (Giro555).

Ik wil een initiatief starten. Wat kan ik doen?

Als u een initiatief wilt starten kunt u dit melden via het volgende e-mailadres: info@presentoldebroek.nl.

Vangt u vluchtelingen op?

U kunt de vluchtelingen aanmelden bij de gemeente. Vluchtelingen uit Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Neem hiervoor contact op met de afdeling Burgerzaken van gemeente Oldebroek via het algemene telefoonnummer: 0525 63 82 00. U kunt dit ook melden via oekraine@oldebroek.nl.

Kan ik geld doneren?

Via Giro555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is één van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555.

Ik heb woonruimte beschikbaar. Hoe kan ik een Oekraïense vluchteling opnemen in mijn huis? 

U kunt zich als gastgezin aanmelden bij Vluchtelingenwerk via de webpagina Steun Oekraïense vluchtelingen. Zij werken samen met de landelijke organisatie Takecarebnb.

Mag ik ‘zomaar’ vluchtelingen opvangen bij mij in huis of in een bijgebouw? 

Het college van Oldebroek heeft op 22 maart 2022 een besluit genomen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen op particuliere percelen. Hier zijn namelijk regels aan verbonden, zie hieronder. Daarnaast is er voor de particuliere opvang van Oekraïners door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB een handreiking opgesteld. Op de volgende pagina vindt u de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners.

Meld de opvang bij de gemeente

Wilt u vluchtelingen in huis of in een bijgebouw of in een op het terrein te plaatsen unit of stacaravan opvangen, meld dit dan zo snel mogelijk bij de gemeente. Dat kan via oekraine@oldebroek.nl.

Opvang in huis

Als u gebruik maakt van bestaande ruimten in de woning zelf dan is de opvang van vluchtelingen in overeenstemming met de op het perceel rustende bestemming. De ruimte moet uiteraard wel veilig zijn. 

Opvang in een bijgebouw

Wanneer de vluchtelingen verblijven in een bijgebouw of in een op het terrein te plaatsen unit of stacaravan, dan gedoogt de gemeente dit gedurende zes weken. Voorwaarde is dan wel dat de ruimte veilig is en dat er geen onaanvaardbare overlast is voor omwonenden. In die zes weken krijgt u bezoek van een inspecteur van de gemeente. Hij of zij zal met u de ruimte bekijken en u waar nodig adviseren. Als u de vluchtelingen langer dan zes weken wilt opvangen heeft u hiervoor een tijdelijke gedoogbeschikking nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente en is geldig voor zes maanden. Dit kan daarna eventueel met nog zes maanden worden verlengd.

Als er gebruik wordt gemaakt van een bestaand bijgebouw of een op het perceel te plaatsen unit en de periode van opvang meer dan 12 maanden bedraagt dan is deze situatie in principe toegestaan met een tijdelijke omgevingsvergunning voor een termijn van maximaal 5 jaar.  Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente en de leges zijn voor rekening van de gemeente. Daaraan wordt wel de voorwaarde verbonden dat de locatie alleen gebruikt wordt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen en dat na afloop de situatie in de oorspronkelijke toestand hersteld wordt.

Let op, de kosten voor plaatsing en gebruik van een unit of stacaravan zijn voor uw eigen rekening en de unit of stacaravan wordt niet door de gemeente geleverd.

Ik heb familie of vrienden in Oekraïne, mogen wij hen opvangen?

Ja, dat mag.

Wij vangen al vluchtelingen op thuis. Wat nu?

Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. Meer informatie vindt u op de volgende webpagina: Inschrijving van personen uit Oekraïne in de BRP | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Werk

Ik heb werk voor vluchtelingen

Op Europees niveau is de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn aangenomen, waar inderdaad uit volgt Oekraïners tijdelijke bescherming kunnen ontvangen met recht op werk, onderwijs en zorg. Deze richtlijn moet echter nog worden omgezet naar Nederlandse regelgeving. Hier is de Nederlandse overheid nu druk mee bezig. Totdat de Europese richtlijn is omgezet naar Nederlandse regels kunnen Oekraïners alleen werken wanneer zij een werkvergunning hebben en kunnen zij geen zorgverzekering afsluiten. Oekraïners vrijwilligerswerk laten doen is daarom vooralsnog ook niet verstandig.

Onderwijs

Kunnen kinderen uit Oekraïne onderwijs volgen?

De gevluchte kinderen uit Oekraïne hebben recht op onderwijs. Oekraïense kinderen die in gemeente Oldebroek zijn, kunnen zich voor het onderwijs aanmelden.

Basisonderwijs

Voor de Oekraïense kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar in onze gemeente wordt er basisonderwijs gegeven in de taalklas. Deze klassen zijn in CNS De Regenboog in Oldebroek en De Rank in Wezep. Het onderwijs is in de taalklas van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.00 uur. In de middag gaan de leerlingen naar een reguliere basisschool in de buurt. Voor de kleuters (4 en 5 jaar) wordt gekeken of ze kunnen instromen in de reguliere kleuterklas op de basisschool.

Bij inschrijving wordt gekeken naar wat de best passende plek voor het kind is. Voor een afspraak om in te schrijven in het basisonderwijs, kunt u contact opnemen met de algemene coördinatie, Willemien van den Bosch (willemienvandenbosch@stichtingcambium.nl / 06 14 18 51 63).

Voortgezet onderwijs

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kunnen worden aangemeld voor de Internationale Schakel Klas (ISK). De ISK geeft na de aanmelding aan wanneer de leerling kan gaan starten. Dit gaat via twee sporen:

Leerlingen die woonachtig zijn in Wezep en Hattemerbroek

Deze leerlingen kunnen zich inschrijven voor een intake via administratieisk@landstede.nl. De ISK Landstede Zwolle kijkt vervolgens wat de leerling nodig heeft en waar het onderwijs voor deze leerling kan plaatsvinden.

Leerlingen die woonachtig zijn in Oldebroek, Oosterwolde, Noordeinde en ’t Loo

Voor leerlingen die woonachtig zijn in Oldebroek, Oosterwolde, Noordeinde en ’t Loo, en die eerder naar school gingen bij de Internationale Schakel Klas (ISK) in Elburg, gaat het voortgezet onderwijs binnenkort starten in Oldebroek aan de Oude Dijk 12. Hiervoor wordt door de gemeente en ISK Harderwijk de voorbereidingen getroffen. De leerlingen die al ingeschreven staan krijgen van de ISK via mail en/of brief informatie wanneer het onderwijs in Oldebroek gaat starten.Voor na-inschrijvingen voor deze schakelklas kan contact opgenomen worden met de administratie van ISK Harderwijk via gplakmeijer@landstede.nl. Neem naar uw afspraak een ingevuld plaatsingsformulier (pdf, 300kb) en de overige gevraagde informatie mee. Neem de instructies voor het plaatsingsformulier en de inschrijving goed door.

In alle gevallen geeft het desbetreffende onderwijs aan wanneer het onderwijs voor de leerling kan starten. Leerlingen nemen zelf drinken en fruit mee naar school. Voor het voortgezet onderwijs neemt de leerling (afhankelijk van het rooster) ook een lunch mee.

Het is belangrijk dat het kind is ingeschreven in de gemeente en de basisregistratie personen. Wanneer dit nog niet is gedaan, verzoeken we u dit alsnog te doen.Vertrekt de leerling uit de gemeente en gaat geen onderwijs meer volgen aan de school van inschrijving? Graag het onderwijs dit laten weten.