Adviesorganen

  • Commissie voor de bezwaarschriften

    Als u bezwaar maakt wordt uw bezwaarschrift door de gemeente voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften.

  • Adviesraad Sociaal Domein

    De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit inwoners van onze gemeente en volgt het gemeentelijk beleid kritisch.

  • Monumentencommissie

    Elke gemeente met één of meer Rijksmonumenten moet volgens de Erfgoedwet over een Monumentencommissie beschikken.