Wonen en leefomgeving

 • Verhuizing doorgeven

  Als u naar of binnen de gemeente Oldebroek verhuist, geeft u dat door aan de gemeente.

 • Verhuizing naar buitenland (emigratie) doorgeven

  Als u vanuit de gemeente Oldebroek emigreert of langer dan 8 maanden in het buitenland gaat wonen.

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen.

 • Opnieuw inschrijven in Nederland

  Als u in het buitenland woont en opnieuw naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven in een gemeente.

 • Briefadres

  ​Als u geen vast woonadres heeft, kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente waar u uw post laat bezorgen.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Iemand staat ingeschreven op uw adres, maar woont er niet.

 • Omgevingswet

  In heel Nederland wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen.

 • Starterslening

  Wilt u voor het eerst een woning kopen maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Dan kunt u een Starterslening aanvragen.

 • Woning huren

  Bent u op zoek naar een (sociale) huurwoning? Bekijk welke mogelijkheden er zijn in de gemeente Oldebroek en omliggende gemeenten.

 • Wet goed verhuurderschap

  Huurders hebben op de Nederlandse huurmarkt nog te vaak te maken met onbetrouwbare verhuurders en misstanden. Bijvoorbeeld discriminatie, intimidatie of te hoge huren. Om dat te voorkomen geldt vanaf 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap.

 • Leegstaande woonruimte verhuren

  Tijdelijke verhuur van uw leegstaande woning.

 • Woonwagenstandplaats huren

  U kunt een woonwagenstandplaats huren als u uw eigen woonwagen wilt neerzetten.

 • Groen

  Kopen van een openbare groenstrook, zelfbeheer van openbaar groen en subsidie voor inheemse erfbeplanting.

 • Veiligheid

  Zorgen voor een veilige woonomgeving, buurtbemiddeling en informatie over de hulpdiensten.