Leegstaande woonruimte verhuren

Staat uw woning al langere tijd te koop? En heeft u een andere woning gekocht? Dan is tijdelijk verhuren van uw te koop staande woning misschien een oplossing voor u. U hebt dan wel een leegstandvergunning nodig.

Een leegstandvergunning maakt het mogelijk uw leegstaande woning (of gebouw) tijdelijk te verhuren voor maximaal 5 jaar. Dit is geregeld in de Leegstandwet. Een aantal huurbeschermingsbepalingen is dan niet van toepassing.

Leegstandvergunning aanvragen met DigiD

U kunt ook schriftelijk een leegstandvergunning aanvragen (pdf, 554kb).

Let op: u moet nog wel zelf voor toestemming van de hypotheekverstrekker zorgen.

Voorwaarden

De volgende woonruimten komen in aanmerking voor een leegstandvergunning:

 • Woonruimte in een gebouw bestemd voor het huisvesten van groepen, verzorging of verpleging, logiesverschaffing, administratie en/of onderwijs dat in afwachting is van een bepaalde andere bestemming.
 • Woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning, die:
  • nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
  • in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar geheel of grotendeels bewoond is geweest (of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest);
  • in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest.
 • Woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een leegstandvergunning, ongeacht de uitkomst, bedraagt € 118,95.

Toetsingcriteria

De gemeente toetst uw aanvraag op de volgende onderdelen:

 • De vergunning is aangevraagd door de eigenaar of door de eigenaar gemachtigde (rechts)persoon.
 • De aanvraag valt binnen de hierboven genoemde voorwaarden.
 • De woonruimte staat leeg. Dit houdt in dat volgens de Basisregistratie Personen niemand staat ingeschreven op het betreffende adres.
 • Er is niet eerder een leegstandvergunning voor dezelfde woonruimte afgegeven of deze is minimaal 5 jaar geleden verlopen.

Beslissing op uw aanvraag

U ontvangt binnen 8 weken schriftelijk een reactie op uw aanvraag.

Verleende leegstandvergunning

Hebt u een leegstandvergunning gekregen? Let er dan wel op dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De minimale contractduur is 6 maanden.
 • De huurder heeft een opzegtermijn van één maand.
 • De verhuurder heeft een opzegtermijn van 3 maanden.
 • De huurovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan. In de overeenkomst is de volgende informatie opgenomen:
  • dat verhuur plaatsvindt op grond van de Leegstandwet;
  • de duur van de vergunning;
  • de in de vergunning vermelde huurprijs.
 • Het huurcontract eindigt in ieder geval op de datum dat de vergunning haar geldigheid verliest.