Kop van de Veluwe

Grenzend aan de Veluwe en omringd door de Randmeren en de IJssel ligt een gebied met sfeervolle Hanzesteden en lommerrijke dorpen, innovatieve bedrijventerreinen en zo’n 80.000 inwoners. Hier hebben de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek, het waterschap Vallei & Veluwe en de provincie Gelderland de handen ineengeslagen onder de naam 'Kop van de Veluwe'.

Als één van de zeven bestuurlijke regio’s van Gelderland hebben wij de Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe (pdf, 4,6mb) vastgesteld.

Onze organisatie

De Kop van de Veluwe is een officiële regio in de provincie Gelderland en onderdeel van Regio Zwolle, een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en vier provincies. Wij werken hierin samen aan integrale gebiedsopgaven in een complexe en dynamische omgeving. In de Kop van de Veluwe werken de zeven overheden als gelijkwaardige partner samen. Ieder met haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarnaast werken we in de uitvoering en realisatie van de Samenwerkingsagenda samen met maatschappelijke partners, ondernemers en het onderwijs.

Vacatures

Wij hebben de volgende vacature openstaan voor de werkorganisatie van de Kop van de Veluwe:

Thematisch en gebiedsgericht

Het uitvoeren van onze samenwerkingsagenda kent twee samenhangende werkwijzen. Enerzijds werken we samen binnen bepaalde beleidsterreinen, zoals economie, arbeidsmarkt, mobiliteit, energie, wonen en landelijk gebied. Dit noemen we de thematische benadering. Bij concrete gebiedsontwikkelingsprocessen hanteren we een gebiedsgerichte aanpak. Hiervoor benoemen we zes gebiedsopgaven: deelgebieden binnen de Kop van de Veluwe met een eigen dynamiek en een specifieke set van opgaven. In zo’n gebied komen meerdere thema’s samen: integraal en gebiedsgericht.

Nieuws

Bekijk de laatste nieuwsberichten over Kop van de Veluwe

Publicaties

Ondertekening Samenwerkingsagenda door gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Oldebroek 
Ondertekening van de Samenwerkingsagenda door de vier aanwezige gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek.

Ondertekening Samenwerkingsagenda door Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland
De Samenwerkingsagenda is ook ondertekend door de provincie Gelderland en Waterschap Vallei & Veluwe. Heemraad Bert van Vreeswijk (l), en gedeputeerde Klaas Ruitenberg (r) tekenden in het Huis der Provincie in Arnhem. In het midden burgemeester van Elburg, Jan Nathan Rozendaal.