Bouwen en verbouwen

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft..

 • Omgevingsvergunningen inzien

  Bekijk hier de omgevingsvergunningen die ter inzage liggen. Of maak een afspraak op het gemeentehuis via oldebroek.nl/afspraak of 0525 63 82 00. Een zienswijze indienen op deze ontwerpbesluiten kan gedurende 6 weken vanaf publicatie .

 • Omgevingswet

  In heel Nederland wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen.

 • Boom kappen

  Als u een boom wilt (laten) kappen, heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Ruimtelijke plannen

  Informatie over bestemmingsplannen in de gemeente Oldebroek. Alle bestemmingsplannen van de gemeente Oldebroek vallen onder het Omgevingsplan.

 • Asbest verwijderen

  Als u asbest wilt verwijderen in of rondom uw woning of bedrijf, moet u dit vooraf melden.

 • Zelfbouw

  Soms verkoopt de gemeente woningbouwkavels aan particulieren. Kopers kunnen hierop zelf een woning bouwen binnen de kaders die de gemeente stelt.

 • Woningbouwlocaties

  In de gemeente Oldebroek zijn er verschillende woningbouwlocaties. Bekijk per locatie wat de plannen zijn.

 • Welstand

  De gemeente heeft aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van bouwwerken. Waar de ruimtelijke kwaliteit aan moet voldoen, staat beschreven in de welstandsnota en in beeldkwaliteitsplannen.

 • Nadeelcompensatie

  Nadeelcompensatie is een vergoeding voor schade door een handeling of besluit van de gemeente.

 • Planschade

  Wanneer u schade lijdt door een planologische maatregel van de gemeente.

 • Huisnummer aanvragen of wijzigen

  De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met huisnummer.

 • Bouw en verbouw, gemeentelijk toezicht

  Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen? Dan controleert een inspecteur van de gemeente of u zich aan de regels houdt.

 • Bodem en ondergrond

  Rioolaansluiting aanvragen, bodemonderzoek doen, afvalwater lozen op de riolering of een ondergrondse olietank melden.

 • Monumenten

  Informatie over monumenten: van het verbouwen of herstellen van een monument tot het aanvragen van monumentensubsidie.