Omgevingswet

In heel Nederland wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen.

 • Wat is de Omgevingswet?

  De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024 voor iedereen in Nederland. Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je bijvoorbeeld van plan bent je huis te verbouwen, ergens een bedrijfspand te bouwen of buurthuis te openen.

 • Omgevingsplan

  U wilt weten of u een dakkapel mag plaatsen. Aan welke geluidsnormen u zich als ondernemer moet houden. Of u mag bouwen op een bepaald perceel. Onder de Omgevingswet komen veel van dit soort regels op 1 plek te staan: in het omgevingsplan van Oldebroek.

 • Omgevingsvisie

  Hoe ziet Oldebroek er in de toekomst uit? Wat vinden we belangrijk voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd beleven? Dat staat centraal in de Omgevingsvisie Oldebroek.

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Sinds 1 januari 2024 geldt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het doel van deze wet is de kwaliteit van bouwwerken te vergroten.

 • Participatie en de Omgevingswet

  Participeren betekent meedoen of deelnemen. Bij de Omgevingswet gaat participatie vooral over het zorgen voor draagvlak: staan mensen in de buurt ook achter het plan?