Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024 voor iedereen in Nederland. Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je bijvoorbeeld van plan bent je huis te verbouwen, ergens een bedrijfspand te bouwen of buurthuis te openen.

Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In veel gevallen kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

Wat verandert er?

De Omgevingswet bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt en leeft als één geheel. Door het bundelen van allerlei landelijke wetten en regels over die omgeving ontstaat meer overzicht. De bredere kijk op de omgeving komt ook terug in de Omgevingsvisie Oldebroek. Een voorbeeld van een project in onze gemeente dat volgens de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet is opgesteld is het Programma Vitaal Platteland Oldebroek.

Daarnaast zorgt de Omgevingswet ervoor dat de overheid sneller beslist op vergunningsaanvragen.

Omgevingsplan

De bestemmingsplannen van de gemeente worden overgezet naar een Omgevingsplan. In het Omgevingsplan moet rekening worden gehouden met de uitgangspunten van de Omgevingswet.

Meer over het Omgevingsplan

Omgevingsloket

Alle belangrijke informatie is vanaf 2024 te vinden in het Omgevingsloket. Dit is een landelijk digitaal loket waarin de verschillende overheden aangeven welke regels van toepassing zijn op een bepaalde locatie. Ook kunt u checken of u voor een plan een vergunning moet aanvragen, of u alleen een meldplicht heeft of dat uw plan zonder vergunning of melding kan worden uitgevoerd.

De Omgevingswet zorgt voor:

  • Minder regels, meer samenhang en meer overzicht. 
  • Een bundeling van alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. Zo zie je snel welke plannen er al zijn en welke regels gelden. En of er een vergunning nodig is voor jouw plan of activiteit.
  • Eén verguning aanvragen volstaat. Ook als er  meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project.

Meer ruimte voor initiatief

Voor een goed plan is altijd ruimte als het past binnen ons omgevingsplan. Ook als dit niet het geval is, kijken we naar de mogelijkheden. Dan moet een plan ruimtelijk aanvaardbaar zijn. We toetsen dan of er een evenwichtige toedeling van functies aan locaties is. Met andere woorden: wij toetsen of uw plan past op die locatie en of deze van toegevoegde waarde is in de betreffende omgeving.

Het is wel belangrijk dat u uw plan voorlegt aan de direct betrokkenen in uw omgeving.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Kijk dan op aandeslagmetdeomgevingswet.nl of bij het Informatiepunt Leefomgeving.

Heeft u een vraag over de Omgevingswet in Oldebroek? Mail dan naar gemeente@oldebroek.nl of bel naar 0525 63 82 00.