Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024 voor iedereen in Nederland. Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je bijvoorbeeld van plan bent je huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf of buurthuis te beginnen.

Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In veel gevallen kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

Wat verandert er?

De Omgevingswet bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt en leeft als één geheel. Door het bundelen van allerlei landelijke wetten en regels over die omgeving ontstaat meer overzicht. De bredere kijk op de omgeving komt ook terug in de Omgevingsvisie Oldebroek. Een mooi voorbeeld van een project in de gemeente dat volgens de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet is opgesteld is het Programma Vitaal Platteland Oldebroek.

Het gaat sneller

De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist op je vergunningaanvraag. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Het omgevingsplan

De bestemmingsplannen van de gemeente worden overgezet naar een omgevingsplan per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. En het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.

Meer over het Omgevingsplan

Een nieuw omgevingsloket

Informatie die u nu op verschillende plekken verzamelt, vindt u straks op één plek: in het nieuwe Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. In dit landelijke digitale loket ziet u welke regels gelden op een adres, doet u een vergunning check en/of vraagt u een omgevingsvergunning aan.

De voordelen van de Omgevingswet op een rij:

  • Eén omgevingswet: minder regels, meer samenhang, meer overzicht. 
  • Eén digitaal Omgevingsloket: alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. Zo zie je snel welke plannen er al zijn en welke regels gelden. En of er een vergunning nodig is voor jouw plan of activiteit.
  • Eén Omgevingsvergunning: je vraagt één vergunning aan. Ook als er  meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. En in veel gevallen krijg je binnen 8 weken uitsluitsel.

Meer ruimte voor initiatief

Voor een goed plan is altijd ruimte als het past binnen ons omgevingsplan. Ook als dit niet het geval is, kijken we naar de mogelijkheden. Dan moet een plan ruimtelijk aanvaardbaar zijn. We toetsen dan of er een evenwichtige toedeling van functies aan locaties is. Met andere woorden: wij toetsen of uw plan past op die locatie en of deze van toegevoegde waarde is in de betreffende omgeving.

Het is wel belangrijk dat u uw plan voorlegt aan de direct betrokkenen in uw omgeving.

Nog niet alles is af

Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat gaat even duren en soms gaat er iets fout. Het kost tijd om te wennen aan de nieuwe wet en de andere manier van samenwerken die daarbij hoort. Daardoor kan het proces in het begin wat langer duren. De komende jaren wordt het omgevingsloket continu verbeterd en verder uitgebreid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Kijk dan op aandeslagmetdeomgevingswet.nl of bij het Informatiepunt Leefomgeving.

Heeft u een vraag over de Omgevingswet in Oldebroek? Mail dan naar omgevingswet@oldebroek.nl. Of bel naar 0525 63 82 00.