Jeugd en onderwijs

 • Jeugdhulp

  Als ouder of verzorger bent u als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kind(eren). Meestal kunt u dit op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms heeft u hulp nodig. Denk aan ondersteuning bij opvoeden, gedragsproblemen of verslaving. U kunt dan een beroep doen op professionele hulp via de gemeente.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Oldebroek is de plek voor informatie en advies over het opvoeden en opgroeien van kinderen.

 • Tegemoetkoming leerlingenvervoer

  Bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen.

 • Scholen en onderwijs

  Informatie over scholen en (passend) onderwijs in onze gemeente.

 • Onderwijs voor nieuwkomers

  Heeft u kinderen tussen de 6 en 18 jaar die nog geen of een beetje Nederlands spreken? Dan kunt u uw kind(eren) inschrijven voor de taalklas in het basisonderwijs of voor de Internationale Schakelklas in het voortgezet onderwijs.

 • Leerplicht

  In Nederland moeten kinderen vanaf 5 jaar naar school totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden.

 • 18 jaar: wat gaat er veranderen?

  Gefeliciteerd! Je bent 18 geworden, of bent dat bijna. Als je 18 wordt, verandert er veel in je leven. Je wordt zelf verantwoordelijk voor een aantal financiële zaken. Ook moet je een aantal dingen regelen.

 • Straathoekwerk

  Straathoekwerk is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Straathoekwerkers brengen een groot deel van hun werktijd op straat door, of op een andere plek waar jongeren zijn.

 • Kinderopvangtoeslag

  In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen.

 • Peuteropvang, gemeentelijke bijdrage

  Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen hun kind alsnog tegen lagere kosten naar de peuteropvang brengen.

 • Kinderopvang: inspectie en register

  De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de kinderopvang in de gemeente Oldebroek.