Leerplicht

In Nederland moeten kinderen vanaf 5 jaar naar school totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden.

De leerplicht start op de 1e schooldag in de maand na de 5e verjaardag van een kind. Deze leerplicht is voor leerlingen van 5 tot 16 jaar. Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo-2 niveau, havo- of vwo-niveau. Met een startkwalificatie hebben jongeren meer kans op het vinden van een baan.

Ongeoorloofd verzuim

Als een kind zonder toestemming van de directeur van de school thuisblijft, is dit ongeoorloofd verzuim. De school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden. De leerplichtambtenaar onderzoekt waarom het kind niet op school is. In de gemeente Oldebroek wordt de Leerplichtwet en de Wet op de Regionale Meld- en Coördinatiepunt uitgevoerd door Meerinzicht. Wilt u meer informatie over leerplicht, startkwalificatie, verlof en verzuim, dan kunt u bij leerlingzaken van bureau Meerinzicht terecht. U kunt Meerinzicht mailen via leerlingzaken@meerinzicht.nl of bellen op tel. 085 110 86 11.

Kind aanmelden bij een basisschool

Wilt u een kind aanmelden op een basisschool? Kijk dan op de pagina Scholen en onderwijs voor meer informatie.