Zorg en ondersteuning

 • Sociaal Team

  Heeft u vragen op het gebied van werk, inkomen of zorg? Loopt u in het dagelijks leven tegen bepaalde dingen aan en heeft u behoefte aan ondersteuning? Hiervoor kunt u terecht bij het Sociaal Team.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De Wmo is erop gericht dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en kan meedoen in onze samenleving. Ook mensen met een beperking, chronisch zieken of ouderen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Een onafhankelijke cliëntondersteuner geeft gratis informatie en advies bij vragen over wonen, (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs, werk of inkomen.

 • Vrijwilligerswerk

  Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor familie, vrienden of buren met gezondheidsproblemen.

 • Subsidie

  Bijdrage van de gemeente aan activiteiten op het gebied van sport, zorg, welzijn en cultuur.

 • Maaltijdvoorziening

  Bent u niet in staat om zelf voor uw warme maaltijd te zorgen? Dan kunt u een maaltijdvoorziening aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Parkeerplaats dicht bij uw woning als u gehandicapt bent.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  ​Parkeerkaart zodat u dichtbij voorzieningen kunt parkeren.

 • Dementie

  Dementie is de naam voor een combinatie van verschijnselen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziektes, waaronder Alzheimer en Parkinson.

 • Eenzaamheid

  Voelt u zich eenzaam en wilt u daar graag iets aan doen? Of kent u iemand die zich eenzaam voelt en wilt u graag helpen? Op deze pagina geven we tips.

 • Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

  Huiselijk geweld is geweld door een (ex-)partner, gezinslid, familielid of vriend van het slachtoffer.

 • Sociale activiteiten

  Binnen de gemeente zijn er verschillende mogelijkheden om met andere mensen in contact te komen of deel te nemen aan activiteiten.

 • Verplichte zorg in de ggz

  Soms is het nodig om iemand met een psychiatrische aandoening verplicht te behandelen. Dit gebeurt alleen als het echt niet anders kan. Kent u iemand die dringend zorg nodig heeft, en ziet u geen andere oplossing? Meld uw zorgen bij het meldpunt verplichte geestelijke gezondheidszorg.

 • Relatie en scheiden

  Of u nu relatieproblemen heeft, overweegt te scheiden, in een scheiding zit of al even gescheiden bent: u kunt terecht bij de sociaal werkers van het Sociaal Team.

 • Meldpunt discriminatie

  Voelt u zich gediscrimineerd, of bent u getuige geweest van discriminatie, meld het dan bij het antidiscriminatiebureau (ADB) van de veiligheidsregio Noord- Oost Gelderland.

 • Verborgen Leed

  Ongeveer 1 op elke 20 ouderen krijgt te maken met onprettige situaties. Denk hierbij aan schelden, hardhandig vastpakken, verwaarlozing of het misbruiken van de pinpas van de oudere. Vaak vindt dit achter de voordeur plaats.