Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is erop gericht dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en kan meedoen in onze samenleving. Ook mensen met een beperking, chronisch zieken of ouderen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

  • Ondersteuning aanvragen (Wmo)

    Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en anderen ontmoeten? Er zijn situaties waarin dit niet of minder goed lukt. Heeft u hier last van? Neem contact op met het Sociaal Team. Wij kijken samen met u welke ondersteuning u nodig heeft.

  • Maatschappelijke zorg en beschermd wonen

    We staan voor een samenleving waar voor iedereen een thuis is. Maar het kan zo zijn dat iemand (tijdelijk) niet zelfstandig thuis kan wonen, iemand dakloos is of dreigt te raken. Dan is er in onze regio beschermd wonen of maatschappelijke opvang beschikbaar.