Maatschappelijke zorg en beschermd wonen

We staan voor een samenleving waar voor iedereen een thuis is. Maar het kan zo zijn dat iemand (tijdelijk) niet zelfstandig thuis kan wonen, iemand dakloos is of dreigt te raken. Dan is er in onze regio beschermd wonen of maatschappelijke opvang beschikbaar.

In de Noord-Veluwe pakken we dit als gemeenten (Harderwijk, Ermelo, Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten) samen op met onze partners. Met onze partners hebben wij een regionaal beleidsplan opgesteld. Voor hulp vragen kunt u in eerste instantie bij onze partners terecht. Heeft u aanvullende ondersteuning nodig? Op deze pagina leest u hier meer over.

Beschermd wonen

Beschermd wonen biedt een (tijdelijke) woonplek in een veilige woonomgeving met begeleiding. Op een beschermd wonen-locatie is 24 uur per dag zorg en begeleiding beschikbaar. Het doel van beschermd wonen is zorgen dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving en mogelijk in de toekomst zelfstandig kunnen wonen.

Aanvragen beschermd wonen bij GGD Noord- en Oost-Gelderland

Voor wie is beschermd wonen?

Beschermd wonen is voor mensen die:

  • (Tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met de hulp van bijvoorbeeld familie, vrienden of een hulpverlener;
  • Met psychische en/of psychosociale problemen;
  • 24-uurs toezicht nodig hebben;
  • 18 jaar of ouder zijn;
  • In de regio Noord-Veluwe wonen.

Contact GGD NOG

Hebt u vragen over beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang? Neem dan contact op met GGD NOG. De GGD NOG is te bereiken op 088 443 31 27 van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur of via centraletoegang@ggdnog.nl.

Maatschappelijke opvang

De maatschappelijke opvang biedt een tijdelijke slaap- een verblijfplek aan mensen die dakloos zijn of dreigen te raken. Daarnaast biedt de maatschappelijke opvang ook zorg, begeleiding en praktische hulp.

Aanvragen maatschappelijke opvang bij GGD Noord- en Oost-Gelderland

Voor wie is maatschappelijke opvang?

Maatschappelijke opvang is voor mensen die:

  • Dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te raken;
  • Problemen hebben op verschillende leefgebieden waardoor ze zich niet kunnen handhaven in de samenleving;
  • 18 jaar of ouder zijn. Ook mensen die binnen drie maanden 18 worden kunnen zich melden voor de maatschappelijke opvang;
  • In de regio Noord-Veluwe wonen.

Contact GGD NOG

Hebt u vragen over beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang? Neem dan contact op met GGD NOG. De GGD NOG is te bereiken op 088 443 31 27 van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur of via centraletoegang@ggdnog.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wilt u hulp bij het regelen van passende zorg of ondersteuning? Bij een onafhankelijke cliëntondersteuner kunt u terecht met al uw vragen over zorg, ondersteuning, welzijn, wonen en/of werk. Voor onafhankelijke cliëntondersteuning kunt u contact opnemen met MEE Samen via tel. 088 633 0633 of info@meesamen.nl.

Andere vragen die te maken hebben maatschappelijke zorg

Middelengebruik en verslaving

Het kan zijn dat u problemen hebt die voortkomen uit een verslaving. Misschien kunt u niet stoppen met roken, drinken, het gebruiken van drugs of medicijnen. Ook gokken en andere kansspelen kunnen verslavend zijn. Bent u verslaafd, kent u mensen die dat zijn of hebt u overlast van de verslaving van anderen? Zoek hulp als dat nodig is.

In de regio Noord-Veluwe verstrekt Tactus verslavingszorg. Telefoonnummer Tactus: 088 382 28 87.

Briefadres

Een geldig briefadres is belangrijk voor het vinden van werk of het krijgen van een uitkering. Als u geen woonadres hebt, bijvoorbeeld omdat u dak- of thuisloos bent, kunt u een briefadres aanvragen. Meer informatie op de pagina Briefadres.

Bijstandsuitkering

Hebt u niet genoeg inkomen of eigen geld om van te leven? Is er sprake van een huurachterstand en een dreiging van huisuitzetting? Wij helpen graag. Misschien komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Meer informatie op de pagina Bijstandsuitkering.

Hulp bij geldzaken en schulden

Hebt u een laag inkomen? Of zorgen over uw financiën? Lukt het u niet meer om rond te komen? Wanneer het u niet lukt om zelf schulden op te lossen, kunnen wij u helpen. Ook als u schulden wilt voorkomen mag u om advies vragen. Meer informatie op de pagina Hulp bij schulden.

Verplichte zorg in de ggz

Soms is het nodig om iemand met een psychiatrische aandoening verplicht te behandelen. Dit gebeurt alleen als het echt niet anders kan. Kent u iemand die dringend zorg nodig heeft, en ziet u geen andere oplossing? U kunt uw zorgen melden bij het Sociaal Team. Meer informatie over Verplichte zorg in de ggz.

Huiselijk geweld en spoedeisende zorg

Hebt u te maken met kindermishandeling of huiselijk geweld? Bijvoorbeeld ouderenmishandeling? Of maakt u dat in uw omgeving mee? U kunt terecht bij Veilig Thuis.Meer informatie vindt u op de website Veilig Thuis. U kunt ook bellen naar 0800 2000. Voor spoedeisende zorg kunt u bellen naar 0900 99 555 99.

Ixta Noa Harderwijk

Ixta Noa Harderwijk is voor en door mensen die ervaring hebben met een (psychische) kwetsbaarheid. Hier werken mensen die deze kwetsbaarheid bij anderen herkennen en erkennen, omdat ze daar zelf ook last van hebben gehad (ervaringsdeskundigen). Vanuit deze ervaring helpen ze mensen bij hun welbevinden en herstel. Meer informatie vindt u op de website Ixta Noa Harderwijk.