Bezwaar, beroep en klachten

  • Bezwaar indienen

    Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u bezwaar maken.

  • Beroepschrift indienen

    Als u niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

  • Klacht indienen

    ​Klacht indienen als u niet tevreden bent over hoe de gemeente u heeft behandeld.