Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheidsorganisaties, zoals de gemeente, om publieke informatie actief openbaar te maken. Dit betekent dat wij uit eigen beweging, dus zonder dat u daar eerst om moet vragen, informatie openbaar maken. Het kan zijn dat u informatie zoekt die nog niet openbaar is. In dat geval kunt u een Woo-verzoek indienen.

Welke informatie wordt al actief openbaar gemaakt?

Deze opsomming is een groeimodel en wordt stapsgewijs uitgebreid.

Alle archieven / informatie ouder dan 20 jaar kunt u opvragen bij het Streekarchivariaat.

Woo-verzoek

Iedereen kan een verzoek om publieke informatie indienen bij de gemeente. Dit kan:

  • mondeling: telefonisch via tel. 0525 63 82 00 of persoonlijk op het gemeentehuis;
  • schriftelijk: per post naar Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek;
  • online via onderstaand formulier.

Woo-verzoek indienen

Een verzoek per e-mail of social media nemen wij niet in behandeling.

Voorwaarden

Uw verzoek moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:

  • Uw contactgegevens
  • Het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan/zijn vastgelegd. Verzoeken om toelichting op beleid of gemaakte keuzes horen hier niet bij.
  • Over welke periode u informatie opvraagt.

Termijn

Na het indienen van een Woo-verzoek ontvangt u na maximaal 6 weken het besluit.

Woo-contactpersoon

Voor vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie binnen onze gemeente, kunt u terecht bij Stefanie Korenberg via tel. 0525 63 82 00. Zij is (tijdelijk) de Woo-contactpersoon.