Veilig een pand verhuren

Criminelen willen buiten het zicht van politie en justitie blijven. Zij huren daarom vaak panden voor criminele activiteiten. Let dus goed op als u uw pand verhuurt of wil verhuren.

Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden zoals drugshandel, wapenopslag, illegale prostitutie of het huisvesten van malafide bedrijven. Ook in de gemeente Oldebroek komen dit soort zaken voor. Hieronder vindt u tips om op een veilige manier uw pand te verhuren. 

Tips veilig verhuren

Accepteer geen contante betalingen

Neem geen contante betalingen aan of betalingen van een andere partij dan de huurder. Criminelen betalen graag contant. Vaak is dat geld dat is verkregen met criminele activiteiten.

Regel de verhuur met de huurder zelf

Zorg voor meerdere persoonlijke ontmoetingen met de huurder voordat u een huurcontract afsluit en leg contact- en persoonsgegevens vast. Vraag om een origineel en geldig identiteitsbewijs en controleer dit op echtheid. Maak zelf een kopie van het identiteitsbewijs. Vraag de huurder om een Verklaring omtrent gedrag (VOG).

Vraag een uittreksel op als de huurder een ondernemer is

Vraag het originele Handelsregister uittreksel van de onderneming van uw huurder op bij de Kamer van Koophandel. En controleer of de persoon die wil huren namens het bedrijf een huurovereenkomst mag aangaan.

Laat de huurder zelf een contract afsluiten met een energiebedrijf

Vraag om een kopie van het contract en noteer bij oplevering van het pand de meterstanden.

Maak duidelijke afspraken over het gebruik van het pand en de controle daarop

Duidelijke afspraken verkleinen de kans op problemen. Leg deze afspraken vast in een huurovereenkomst. Laat u eventueel adviseren door een juridisch adviseur of makelaar.

Houd toezicht op uw pand

Controleer uw pand regelmatig en let hierbij op de volgende zaken:

 • Kijk of er overdag bedrijfsactiviteiten zijn in het pand. Rijd ook eens ’s avonds langs uw pand. Indien u geen activiteiten waarneemt, informeer dan eens bij de buren over het gebruik van uw pand.
 • Controleer regelmatig de buitenkant van uw pand. Let op het volgende:
  • Ontbreken bedrijfsuitingen op het pand en het terrein? Denk aan een logo, bedrijfsauto’s met logo’s en een brievenbus. Zaken die meestal aanwezig zijn bij legale bedrijfsvoering.
  • Staan er vreemde goederen op het terrein die niet passen bij het type bedrijf?
  • Staan er afvalcontainers en bevatten die afval dat past bij de activiteiten van het bedrijf?
  • Zijn er extra sloten geplaatst waardoor u het pand niet meer kunt bezoeken?
  • Zijn er bovenmatig veel camera’s geplaatst? Past dit bij het type bedrijf?
  • Is er aangebouwd of verbouwd zonder dat dit is overlegd? Dit kan wijzen op illegale bedrijfsactiviteiten die voor u als verhuurder niet zichtbaar zijn.
  • Zijn er nieuwe ontluchtingskanalen op het dak gemaakt? Dit kan duiden op hennepteelt of op de productie van synthetische drugs, zoals xtc en amfetamine.

Inspecteer ook regelmatig de binnenkant van uw bedrijfspand. Stel uzelf de volgende vragen:

 • Past wat ik zie bij het bedrijf?
 • Komt de inventaris overeen met het type bedrijf?
 • Zijn er nieuwe toegangsdeuren geplaatst waardoor u bepaalde ruimtes niet meer kunt bezoeken?
 • Zijn alle ruimtes toegankelijk voor u? Wees alert als u bepaalde ruimtes niet mag bezoeken. Of als men daar de sleutels niet van heeft.

Opmaak huurcontract

Neem de volgende zaken op in het huurcontract:

 • Afspraken over sleutelbeheer van het pand, zoals aantal sleutels, het bijmaken van sleutels en wijziging van sloten.
 • Spreek af dat u zelf in het bezit blijft van een sleutel om bij calamiteiten het bedrijfspand te betreden.
 • Leg vast dat u periodiek, bijvoorbeeld 1 keer per 3 maanden, het bedrijfspand inspecteert.
 • Geef de huurder schriftelijk gebruiks- en veiligheidsinstructies. Hierin legt u vast waarvoor de huurder het pand mag gebruiken.
 • Omschrijf duidelijk dat hennepteelt of andere criminele activiteiten zoals illegale prostitutie verboden zijn in het bedrijfspand. Bij constatering van illegale activiteiten ontbindt u de huurovereenkomst. Wanneer de verhuurder het pand niet vrijwillig verlaat, gaat u naar de kantonrechter om ontruiming te eisen.
 • Geef aan dat verbouwingen of aanpassingen aan het gebouw en/of de installaties niet zijn toegestaan.
 • Leg vast dat onderverhuur niet is toegestaan. Zo houdt u zicht op wie er in uw pand actief is.
 • Maak bij de sleuteloverdracht een opleveringsrapport. Leg vast wat de huidige staat, oftewel het opleveringsniveau, is van uw bedrijfspand.
 • Onderteken beiden de huurovereenkomst voordat de huurder het pand betrekt.
 • Vraag de huurder altijd om een borgsom te betalen. Een borg van 1 tot 3 maanden huur is gebruikelijk. Accepteer geen contante betalingen.

Meld Misdaad (Anoniem)

Vermoedt u dat er criminele activiteiten plaatsvinden in uw pand? Meld dit dan bij de politie via 0900 8844. Liever anoniem melden? Bel dan 0800 0700.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de brochure 'Veilig uw pand verhuren' downloaden op politie.nl.