Nationale Ombudsman

De gemeente Oldebroek is aangesloten bij de Nationale Ombudsman. De ombudsman onderzoekt klachten over de gemeente Oldebroek.

Waarover kunt u een klacht indienen?

De ombudsman onderzoekt klachten over de gemeente Oldebroek. Dat kunnen klachten zijn over het college van B&W, een wethouder, de burgemeester, de gemeenteraad, een team of een gemeentelijke medewerker. De klacht moet gaan over een gedraging en ook moet de gemeente eerst zelf de kans krijgen het probleem op te lossen. U dient dus eerst uw klacht in bij de gemeente en pas als u niet tevreden over de klachtbehandeling of over het antwoord dat u krijgt kunt u contact opnemen met de ombudsman.

U kunt de ombudsman ook benaderen als er een conflict dreigt over een gedraging. Deze biedt dan een luisterend oor en probeert te bemiddelen. Lukt dat niet, dan verwijst de ombudsman door of stelt een onderzoek in naar de gang van zaken.

Adresgegevens

Zonder postzegel

Nationale ombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag

Sneller, met postzegel              

Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Tel. 0800 335 55 55

Meer informatie

U vindt meer informatie op www.nationaleombudsman.nl. U kunt daar ook digitaal een klacht indienen.