Verordeningen en beleid

  • Wet open overheid (Woo)

    Inwoners hebben recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Als u informatie zoekt die nog niet openbaar is, kunt u een Woo-verzoek indienen.

  • Lokale wet- en regelgeving

    In de verordeningen en beleidsregels staan verbindende voorschriften die gelden voor alle inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Oldebroek.

  • Beleidsbibliotheek

    Een overzicht van de beleidsdocumenten per onderwerp.