Werk, uitkering en bijstand

 • Sociaal Team

  De gemeente is verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, opvoeding en zorg. Om u als inwoner zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunt u met uw vragen terecht bij het Sociaal Team.

 • Extra's bij laag inkomen

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Of heeft u schulden? Er zijn verschillende regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken, zodat u bepaalde kosten kunt betalen.

 • Vroegsignalering van schulden

  Met vroegsignalering proberen we geldproblemen bij inwoners vroeg in beeld te krijgen en op tijd aan te pakken. Zo proberen we ergere problemen te voorkomen en inwoners waar nodig snel te helpen.

 • Hulp bij schulden

  Als u hulp en advies nodig heeft om schulden te voorkomen of om schulden op te lossen.

 • Uitkeringen

  Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering krijgen.

 • Leefgeld inwoners Oekraïne

  Inwoners uit Oekraïne die in de gemeente Oldebroek verblijven hebben mogelijk recht op leefgeld.

 • Groei Vooruit

  Gratis loopbaanondersteuning voor inwoners in de regio Zwolle. Bijvoorbeeld loopbaanadvies, hulp bij scholing en financiële ondersteuning bij een nieuwe opleiding.

 • Hulp bij werk vinden

  De gemeente ondersteunt inwoners die niet volledig zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

 • Werken onder begeleiding

  Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft, kunt u beschut werk aanvragen.