Gemeenteraad en commissies

 • Bestuurlijk Informatiesysteem

  In het Bestuurlijk Informatiesysteem (BIS) kunt u de agenda's en vergaderstukken van de gemeenteraad en raadscommissies bekijken.

 • Vergaderrooster

  Een overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies.

 • Gemeenteraad

  Samenstelling en taken gemeenteraad, raadsvergadering bekijken en invloed uitoefenen.

 • Raadscommissies

  De gemeente Oldebroek heeft 3 raadscommissies. Iedere commissie heeft een eigen vakgebied.

 • Spreekrecht

  Als u aantoonbaar belanghebbend of betrokken bent bij een onderwerp op de agenda van een van de raadscommissies, kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Dat gebruik is vrijblijvend en is niet verplicht. Wel zijn er spelregels van toepassing; die staan hieronder.

 • Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie van de gemeente Oldebroek controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.