Gemeenteraad en commissies

 • Bestuurlijk Informatiesysteem

  In het Bestuurlijk Informatiesysteem (BIS) kunt u de agenda's en vergaderstukken van de gemeenteraad en raadscommissies bekijken.

 • Vergaderrooster

  Een overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies.

 • Gemeenteraad

  Samenstelling en taken gemeenteraad, raadsvergadering bekijken en invloed uitoefenen.

 • Raadscommissies

  De gemeente Oldebroek heeft 3 raadscommissies. Iedere commissie heeft een eigen vakgebied.

 • Spreekrecht

  U kunt tijdens de vergadering van een van de raadscommissies uw mening geven over een bepaald onderwerp.

 • Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie van de gemeente Oldebroek controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.