Gemeenteraad

Samenstelling en taken gemeenteraad, raadsvergadering bekijken en invloed uitoefenen.