Burgerinitiatief

Úw onderwerp op de agenda van de gemeenteraad? Dat kan met een burgerinitiatief.

Het burgerinitiatief is een instrument met als doel burgers meer te betrekken bij het gemeentelijk beleid door de mogelijkheid te geven direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Het burgerinitiatief houdt een verzoek in om een door u uitgewerkt voorstel of concreet omschreven onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Uw voorstel moet ondertekend worden door minimaal 25 inwoners van de gemeente Oldebroek die ouder zijn dan 16 jaar.

Indienen

Voor het indienen van een burgerinitiatief vult u het formulier verzoek burgerinitiatief (pdf, 40kb) in. Het formulier stuurt u naar de gemeenteraad, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. U kunt het formulier ook aanvragen bij de griffie. Het initiatief komt vervolgens op de agenda van de raad of een raadscommissie te staan. U wordt uitgenodigd bij de vergadering aanwezig te zijn waarin het initiatief besproken wordt. Na de vergadering wordt u geïnformeerd over de beslissing en het vervolg.

Voorwaarden

Het burgerinitiatief kan in principe overal over gaan, maar moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden voor geldigheid. Er zijn ook een paar uitzonderingen die niet in aanmerking komen voor een burgerinitiatief:

  • ­Een vraag over het gemeentelijk beleid. Daarvoor kunt u terecht bij de gemeentelijke afdeling voor welke de vraag is bedoeld;
  • ­een onderwerp dat alleen maar een privé-belang betreft;
  • ­een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur. De gemeente heeft hiervoor een klachtenprocedure;
  • een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur. Voor bezwaren tegen een besluit gelden de procedures die met een besluit samenhangen;
  • ­een onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit heeft genomen in de twee jaar voor u uw initiatief indient;
  • een onderwerp waarvoor de raad niet bevoegd is. Zo'n onderwerp kan wel worden behandeld door het college van burgemeester en wethouders.

Kosten

Het indienen van een burgerinitiatief is gratis.

Meer informatie over burgerinitiatief

Verordening Burgerinitiatief

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie, tel. 0525 63 82 00 of e-mail: griffie@oldebroek.nl.