Begroting en verantwoording

 • Begroting 2024 - 2027

  pdf, 1MB

  In de begroting 2024 - 2027 staat beschreven welke plannen de gemeente heeft, wat dit gaat kosten en welke inkomsten worden verwacht.

 • Programmabegroting 2023 - 2026

  pdf, 2MB

  De gemeentelijke (meerjaren)begroting geeft inzicht in het huishoudboekje van de gemeente.

 • Jaarrekening en jaarverslag 2022

  pdf, 4MB

  In het jaarverslag legt de gemeente verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en taken in het afgelopen jaar.