Begroting en verantwoording

 • Begroting 2019

  pdf, 1MB

  In de begroting 2019 staat beschreven welke plannen de gemeente heeft, wat dit gaat kosten en welke inkomsten zij verwacht.

 • Begroting 2020 - 2023

  pdf, 1MB

  In de begroting 2020 - 2023 staat beschreven welke plannen de gemeente heeft, wat dit gaat kosten en welke inkomsten zij verwacht.

 • Jaarrekening en jaarverslag 2019

  pdf, 4MB

  In het jaarverslag legt de gemeente verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en taken in het afgelopen jaar.

 • Programmabegroting 2021-2024

  pdf, 2MB