Begroting en verantwoording

 • Begroting 2022 - 2025

  pdf, 2MB

  In de begroting 2022 - 2025 staat beschreven welke plannen de gemeente heeft, wat dit gaat kosten en welke inkomsten zij verwacht.

 • Programmabegroting 2023-2026

  pdf, 2MB

  De gemeentelijke (meerjaren)begroting geeft inzicht in het huishoudboekje van de gemeente.

 • Jaarrekening en jaarverslag 2022

  pdf, 4MB

  In het jaarverslag legt de gemeente verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en taken in het afgelopen jaar.