Oldebroek voor Mekaar (OvM)

Informatie over Oldebroek voor Mekaar, de burgerbegroting en dorpsgericht werken.

  • Oldebroek voor Mekaar

    Samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving met bestaande en nieuwe manieren. Dat is Oldebroek voor Mekaar (OvM).

  • Burgerbegroting

    De dorpsgroepen in de verschillende kernen van de gemeente Oldebroek willen graag invloed uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van groenonderhoud, speelplekken, sportvoorzieningen en verkeer. De gemeente stimuleert dit actief via de Burgerbegroting.

  • Dorpsgericht werken

    Het ‘samen leven’ van mensen zie je vooral op het niveau van de dorpen en buurten. Daar zijn veel onderlinge contacten en organiseren inwoners activiteiten, al dan niet in verenigingen. Daarom werkt de gemeente samen met dorpsgroepen via onze dorpscontactambtenaren.