Burgerbegroting

De dorpsgroepen in de verschillende kernen van de gemeente Oldebroek willen graag invloed uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van groenonderhoud, speelplekken, sportvoorzieningen en verkeer. De gemeente stimuleert dit actief via de Burgerbegroting.

Met de Burgerbegroting hebben inwoners invloed hoe geld van het gemeentebudget wordt besteed. De inwoners kunnen zelf – binnen bepaalde kaders – bepalen waaraan ze het geld besteden en hoe ze het geld besteden. Het is belangrijk dat de besteding ten goede komt aan de gehele gemeenschap.

Welke dorpsgroepen maken gebruik van de Burgerbegroting?

De Klankbordgroep ‘t Loo en Dorpsbelang Oosterwolde maken gebruik van de Burgerbegroting. Zij beheren zelf het gemeentebudget voor het openbaar groen. En ze organiseren de uitvoering van het onderhoud en maken afspraken met vrijwilligers en bedrijven. De twee dorpsgroepen hebben hiermee directe invloed op de kwaliteit van het groen in hun omgeving. Uit ervaring is gebleken dat het ze lukt om een hoog onderhoudsniveau te realiseren; een succes voor het dorp.

Oldebroek voor Mekaar

De Burgerbegroting past binnen de benadering van Oldebroek voor Mekaar. Vanuit dit motto geven we onze inwoners meer ruimte voor initiatieven en eigen verantwoordelijkheid. Met het beschikbaar stellen van een deel van het budget op de gemeentebegroting aan inwoners is de gemeente Oldebroek een voorlopende gemeente.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Burgerbegroting? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@oldebroek.nl