Oldebroek voor Mekaar

Samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving met bestaande en nieuwe manieren. Dat is Oldebroek voor Mekaar (OvM).

Logo Oldebroek voor mekaar

We streven naar een samenleving waarin inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente elkaar stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen en actief bij te dragen aan de gemeenschap. We zien Oldebroek voor Mekaar als blijvende benadering en motto, voor meer verantwoordelijkheid en zelfsturing van onze samenleving en voor een andere, aansluitende, gemeente. 

Omgaan met initiatieven

Als gemeente willen we aansluiten bij initiatieven uit de samenleving. Hoe gaat dat in de praktijk? Het betekent heldere afspraken maken over ieders rol, over de taakverdeling en de communicatie. Daarvoor is de Leidraad omgaan met initiatieven (pdf, 676kb) opgesteld. Daarin staan de aandachtspunten waar we samen op letten om tot een goede samenwerking te komen.

Subsidie nieuwe initiatieven

We hebben een subsidieregeling voor samenlevingsinitiatieven. Heeft u een goed plan dat past bij Oldebroek voor Mekaar dan kan dit helpen om het daadwerkelijk uit te voeren. Het gaat om een eenmalige bijdrage van maximaal 50% van de (start)kosten en niet meer dan € 5.000,-. Lees de OvM subsidieregeling in artikel 19 van de Nadere regel subsidie.

Dorpsgroepen en dorpscontactambtenaren

In elke kern van de gemeente zijn mensen die zich inzetten voor de inwoners van hun dorp. Elk dorp vult dit op zijn eigen manier in. De dorpsgroepen spelen een belangrijke rol in het realiseren van gezamenlijke initiatieven en in het contact met het gemeentebestuur. De gemeente ondersteunt en faciliteert initiatieven van inwoners waar dat kan. Onze dorpscontactambtenaren zijn aanspreekpunt voor inwoners en werken samen met de dorpsgroepen. Lees meer op de pagina over Dorpsgericht werken.

Voorbeelden Oldebroek voor Mekaar

Er zijn veel voorbeelden van Oldebroek voor Mekaar. Bijvoorbeeld het onderhouden van de oude begraafplaatsen in Wezep en Oldebroek door inwoners, de zorg voor de BMX-baan in Hattemerbroek en de bijenstal in ‘t Loo, buurtbewoners die een rol spelen bij de openbare speelterreinen, bewoners in Noordeinde die een plan maken voor een haventje, inwoners die als vrijwilliger mensen ondersteunen die hulp nodig hebben etcetera. Daarnaast zijn er nog een aantal projecten die onder Oldebroek voor Mekaar vallen:

Internetplatform Oldebroek voor Mekaar

De stichting Oldebroek voor Mekaar draagt zorg voor de website www.oldebroekvoormekaar.nl. Dit is een platform om initiatieven van inwoners voor het voetlicht te brengen. Via de website kunnen mensen elkaar vinden en samenwerken. Iedere inwoner kan een initiatief of activiteit op de website plaatsen of een reactie geven. Ook bevat de website informatie van de dorpsgroepen. De stichting plaatst ook publiciteitsborden op de locaties van initiatieven. Het platform is een project van de stichting Oldebroek voor Mekaar, samen met Locomedia en de gemeente Oldebroek.

OvM waarderingsbeeldje

Wij willen goede initiatieven van inwoners waarderen door de uitreiking van een OvM waarderingsbeeldje. Het beeldje is ontworpen door kunstenaar Willem Bultman uit Oldebroek. Het is bedoeld voor mensen die een onderscheidend nieuw maatschappelijke initiatief ontplooien of een bestaand initiatief een nieuwe impuls geven. Deze inwoner bekleedt een voorbeeldrol voor andere Oldebroekers om iets gelijkswaardigs te doen. Op de pagina OVM waarderingsbeeldje kunt u iemand aanmelden voor het beeldje.

Contact opnemen over Oldebroek voor Mekaar

Voor vragen over Oldebroek voor Mekaar kunt u mailen naar voormekaar@oldebroek.nl.

Lees ook