Dorpsgericht werken

Het ‘samen leven’ van mensen zie je vooral op het niveau van de dorpen en buurten. Daar zijn veel onderlinge contacten en organiseren inwoners activiteiten, al dan niet in verenigingen. Daarom werkt de gemeente samen met dorpsgroepen via onze dorpscontactambtenaren.

Dorpsagenda’s

De gemeente Oldebroek bestaat uit 6 dorpen. Elk dorp heeft zijn eigen karakter, waar bewoners gezamenlijk hun eigen keuzes maken. Voor welke activiteiten kiezen ze en wat vinden ze belangrijk? Iedere kern heeft een dorpsgroep die een agenda opstelt. Hier staan onderwerpen op waar de bewoners zich voor willen inzetten. De gemeente wil die keuzes zoveel mogelijk aan het dorp zelf overlaten; dat noemen we ‘de regie in het dorp’ of ook wel ‘zelfsturing’. Verschil mag er zijn. Als gemeente sluiten we daar bij aan. Daarnaast hebben we ook gemeentelijke projecten in de dorpen. Die komen ook op de dorpsagenda’s te staan.

Dorpsorganisaties

In de gemeente zijn de volgende dorps- en wijkgroepen actief:

 • Klankbordgroep Wezep
 • Stichting Klankbordgroep ’t Loo
 • Stichting Dorpsoverleg Hattemerbroek
 • Belangengemeenschap Noordeinde
 • Stichting Dorpsbelang Oosterwolde
 • Oldebroeks Buurtbelang
 • Stichting Buurtgroep Wezep Taartpunt
 • Wijkcomité Wezep Noord
 • Buurtgroep Julianapark Wezep
 • Bewonerscoöperatie De Akkers Wezep

Dorpscontactambtenaren

Om goed aan te sluiten bij de wensen van de dorpen zijn contact en samenwerking nodig. Onze dorpscontactambtenaren zijn aanspreekpunt voor alle inwoners. Zij zorgen ervoor dat zaken die in het dorp spelen snel aandacht krijgen in de gemeentelijke organisatie. Per dorp werken zij samen met een aantal collega’s die betrokken zijn bij projecten of bij beheertaken in het dorp. In overleg met de dorpsgroepen houden zij de dorpsagenda’s bij. De dorpscontactambtenaren zijn:

 • Johan Neevel - Hattemerbroek, Oldebroek, Noordeinde en Oosterwolde
 • Peter Zoombelt - Wezep en ’t Loo

Ze zijn bereikbaar via tel. 0525 63 82 00 of per mail dorpsambtenaren@oldebroek.nl.