Samenstelling en taken gemeenteraad

De gemeenteraad is samengesteld uit raadsleden die meestal bij een politieke partij horen. Leden van dezelfde partij vormen een fractie.

Samenstelling gemeenteraad

De samenstelling van de gemeenteraad wordt eens per 4 jaar bepaald bij de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De gemeenteraad in Oldebroek bestaat uit 19 raadsleden en 7 fracties: 

  • ChristenUnie (6 zetels)
  • ABO (4 zetels)
  • CVO (3 zetels)
  • CDA (2 zetels)
  • SGP (2 zetels)
  • Duurzaam Oldebroek (1 zetel)
  • VVD (1 zetel)

Wie is wie

Op iBabs Online kunt u kennismaken met de raadsleden en de griffier.

Functies en nevenfuncties

Om mogelijke tegenstrijdigheden van belangen te voorkomen zijn de raadsleden verplicht hun functies en nevenfuncties openbaar te maken. Bekijk het overzicht van de functies en nevenfuncties van de raadsleden.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad van Oldebroek vertegenwoordigt alle inwoners van de gemeente en is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het vast en ziet toe op de uitvoering van het beleid. Ook geeft de gemeenteraad aan hoeveel geld daarvoor beschikbaar is.  

Reglement van Orde

In het Reglement van Orde (pdf, 160kb) staan de regels voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Oldebroek beschreven.