Vergaderrooster

Een overzicht van de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies.

Vanwege het coronavirus vinden de vergaderingen digitaal plaats en dus niet in de raadszaal. De vergaderingen zijn alleen openbaar te volgen via internet en Loco TV. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Vergaderingen 2021

Datum Vergadering
6 oktober 2021 Raadsgesprek  Ruimtegebruik en Leefomgeving
7 oktober 2021 Raadsgesprek Samenleving en Bestuur
12 oktober 2021 Commissie Financiën en Bedrijfsvoering
13 oktober 2021 Commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving
14 oktober 2021 Commissie Samenleving en Bestuur (aanvang 20.00 uur)
27 oktober 2021 (reservedatum) Commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving
28 oktober 2021 (reservedatum) Commissie Samenleving en Bestuur
11 november 2021 Raad
18 november 2021 (reservedatum) Raad
24 november 2021 Raadsgesprek  Ruimtegebruik en Leefomgeving
25 november 2021 Raadsgesprek Samenleving en Bestuur
1 december 2021 Commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving
2 december 2021 Commissie Samenleving en Bestuur
16 december 2021 Raad

Vergaderstukken

Op www.oldebroek.nl/gemeenteraad vindt u de vergaderstukken per vergadering.