Raadscommissies

De gemeente Oldebroek heeft 3 raadscommissies. Iedere commissie heeft een eigen vakgebied.

Samenstelling raadscommissie

Een commissie bestaat uit leden van de gemeenteraad. Ook iemand die geen raadslid is, maar wel op de verkiezingslijst van een partij staat, kan lid zijn van een raadscommissie. Alle politieke partijen in de raad (fracties) zitten in een commissie. Eén van de raadsleden is voorzitter van de commissievergadering. In elke commissievergadering is één van de collegeleden aanwezig.

Wie is wie

Op iBabs Online kunt u kennismaken met de raadscommissieleden.

Functies raadscommissie

Een raadscommissie heeft verschillende functies. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, wordt het besluit besproken in een raadscommissie. In de commissie wordt ook informatie uitgewisseld tussen het college en de gemeenteraad. Verder betrekt het college de gemeenteraad via de commissie bij de voorbereiding van nieuw beleid.

De gemeenteraad van Oldebroek heeft 3 commissies:

  • Ruimtegebruik en Leefomgeving
  • Samenleving en Bestuur
  • Financiën en Bedrijfsvoering

Elke commissie houdt zich bezig met het eigen vakgebied. De raadscommissies vergaderen meestal één keer in de maand, op woensdag- en donderdagavond. De vergaderingen zijn in de meeste gevallen openbaar. U kunt aanwezig zijn bij deze vergaderingen. 

Verordening op de raadscommissies

In de verordening op de raadscommissies staan de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de vaste raadscommissies beschreven. 

Functies en nevenfuncties

De raadscommissieleden (niet zijnde raadsleden) zijn, net als de raadsleden, gevraagd om bekend te maken welke andere (neven)functies, inclusief beroep, zij vervullen. Dit met het oog op een transparant en integer gemeentebestuur. Bekijk het overzicht van de functies en nevenfuncties van de raadscommissieleden (niet zijnde raadsleden).