Functies en nevenfuncties raadscommissieleden Oldebroek, periode 2022 - 2026 (stand per 28-02-2024)

Op grond van art. 12 Gemeentewet, zijn ook de raadscommissieleden (niet zijnde raadsleden) – mede gelet op art. 4 lid 3 Verordening op raadscommissies – gevraagd om bekend te maken welke andere (neven)functies, inclusief beroep, zij vervullen. Hieronder ziet u het overzicht. 

Naam Functie
G. André Directeur-bestuurder bij stichting PCPO De Meent in Elburg
E.D. Draaijer Accountant
Lid van een commissie in de kerk t.b.v. zendings- en ontwikkelingswerk
J. Hofmeijer Directeur - groot aandeelhouder AW Personeelsdiensten Veluwe bv, Elburg
Lid kerkbeheer Hervormde gemeente in Oosterwolde en Noordeinde
Lid bestuur Hervormde Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Elburg/Oldebroek
H.J. Klein Administratief medewerker Openbaar Ministerie Landelijk Parket in Zwolle
L.M. van Oene Student
D.J.P. Post Verandermanager
Voorzitter wielrenvereniging Velosport Veluwe
K. van de Put Zelfstandig ondernemer aanleg aardwarmtesystemen
B. van Putten Netwerk consultant Wentzo
Eigenaar Jomi-IT (eenmanszaak)
Lid medezeggenschapsraad Eben Haëzerschool, Oldebroek
A. Sanders Planner WFM / E&R Enexis Netbeheer
N.T. Schouten Student rechtsgeleerdheid en geschiedenis
Commissielid GHD Ubbo Emmius