Spreekrecht

U kunt tijdens de vergadering van een van de raadscommissies uw mening geven over een bepaald onderwerp.

U kunt tijdens een vergadering van een raadscommissie uw mening geven over een onderwerp.
Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over bijvoorbeeld een nieuw plan, wordt het onderwerp besproken in een vergadering van de raadscommissie. In deze vergadering kunt u uw standpunt over het onderwerp toelichten aan de leden van de raadscommissie. Dat heet spreekrecht. Wilt u inspreken, dan moet u zich vooraf aanmelden, bij de griffie.

Wat is spreekrecht?

Spreekrecht betekent dat u uw standpunt over een onderwerp kunt toelichten aan de leden van een raadscommissie. U kunt inspreken namens uzelf, maar ook voor een vereniging, bedrijf of instelling als u daarvoor gemachtigd bent.

Wanneer geldt het spreekrecht?

Op de agenda van de raadscommissie ziet u welke onderwerpen in de vergadering aan de orde komen. Deze agenda vindt u een week voor de vergadering op www.oldebroek.nl/gemeenteraad en in het gemeentenieuws in de Huis aan Huis. U kunt alleen inspreken over inhoudelijke onderwerpen die op de agenda staan én als u belanghebbend of betrokken bent bij een onderwerp. Dus niet over procedurele en huishoudelijke punten van een vergadering.

Aanmelden spreekrecht

Wilt u inspreken in een vergadering van de raadscommissie? Dan moet u zich vooraf aanmelden bij de griffie. Dat kan tot 1 werkdag voor de vergadering. Op het spreekrecht is een aantal spelregels van toepassing. Bekijk de spelregels spreekrecht (Pdf, 311kB).
Ook tijdens een raadsvergadering is er spreekrecht.
Soms komt een onderwerp rechtstreeks op de agenda van een raadsvergadering, zonder voorafgaande bespreking in een raadscommissie. In zo’n geval is er spreekrecht in de raadsvergadering volgens de spelregels van het spreekrecht in de raadscommissies.

U wilt wat kwijt aan de politiek

Ook is er spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan. Die mogelijkheid is er voor inwoners van de gemeente en andere betrokkenen met een aantoonbaar belang in of voor de samenleving van Oldebroek. Het onderwerp van de inspreekbijdrage moet een algemeen maatschappelijk Oldebroeks belang betreffen, en waarvoor bovendien de gemeente verantwoordelijk is. Voor de voorwaarden voor gebruik van dit spreekrecht zie artikel 13 lid 2 Reglement van orde gemeenteraad (Pdf, 160kB)

Aanmelden spreekrecht

Wilt u inspreken in een vergadering van de gemeenteraad? Dan moet u zich vooraf tijdig aanmelden bij de griffie.

Algemeen

Openbaarheid vergaderingen / gegevensbescherming
De vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn, op soms een enkele uitzondering na, openbaar. De vergaderingen worden in beeld en geluid uitgezonden (livestream op internet en lokale omroep). De uitzendingen worden bovendien opgeslagen om achteraf te kunnen bekijken. Als inspreker bent u deelnemer aan de vergadering. U komt dus in beeld en uw betoog is hoorbaar, ook achteraf. Overleg met de griffie als u dat niet wilt. U kunt er dan voor kiezen om alleen een inspreekbijdrage te sturen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad van Oldebroek, telefoon 0525 63 82 00 of e-mail griffie@oldebroek.nl