Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Is de aanvraag niet gelukt? Neem dan contact met ons op via tel. 0525 63 82 00. Lees meer in het nieuwsbericht.

Lokale wet- en regelgeving

In de verordeningen en beleidsregels staan verbindende voorschriften die gelden voor alle inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Oldebroek. De geldende regelgeving vindt u op de landelijke website www.overheid.nl.

Lokale wetten en regels op overheid.nl

Wat u moet weten

  • Een verordening of APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente.
  • In een beleidsregel staat hoe het college van B&W zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.
  • De gemeenteraad stelt verordeningen vast en het college van B&W stelt beleidsregels vast.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Oldebroek maakt verordeningen en beleidsregels officieel bekend via www.officielebekendmakingen.nl. U kunt een regeling opzoeken in het Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Zie ook