Samenstelling en taken college

Het college bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente Oldebroek.

De collegeleden hebben ieder hun eigen portefeuille. In de portefeuille staan de taken waar zij zich mee bezighouden. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college en algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie.

Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

 

Wethouder Liesbeth Vos - Van de Weg (ChristenUnie)

 

Wethouder Ben Engberts (SGP)

Wethouder Beerd Flier

Wethouder Beerd Flier (CDA)

Gemeentesecretaris Pieter Lensselink

Taken

Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij zorgt ervoor dat het beleid van de gemeente wordt uitgevoerd. Ook bezoekt het college regelmatig inwoners, bedrijven en organisaties.  

Bestuursakkoord

In het Bestuursakkoord 2022-2026 'Oldebroek voor u' beschrijven de coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en SGP op hoofdlijnen de belangrijkste thema's voor deze bestuursperiode.

Collegevergaderingen

Iedere dinsdagmorgen vergadert het college. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar de meeste besluiten die genomen worden wel. Achterliggende stukken, mits openbaar, kunt u opvragen via gemeente@oldebroek.nl. Wekelijks publiceren we de besluitenlijst van het college online.