Samenstelling en taken college

Het college bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente Oldebroek.

De collegeleden hebben ieder hun eigen portefeuille. In de portefeuille staan de taken waar zij zich mee bezighouden. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college en algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie.

Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing Burgemeester Tanja (T.H.) Haseloop - Amsing

Wethouder Liesbeth Vos Wethouder Liesbeth (E.G.) Vos - Van de Weg (ChristenUnie)

Wethouder Ben Engberts Wethouder Ben Engberts (SGP)

Wethouder Bob Bergkamp Wethouder Bob Bergkamp (ABO)

Gemeentesecretaris Pieter Lensselink Gemeentesecretaris Pieter Lensselink

Taken

Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij zorgt ervoor dat het beleid van de gemeente wordt uitgevoerd. Ook bezoekt het college regelmatig inwoners, bedrijven en organisaties.  

Bestuursovereenkomst

'Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek', dat is de titel van de bestuursovereenkomst 2018-2022 (pdf, 3,5mb). In de overeenkomst beschrijven de coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en ABO op hoofdlijnen de belangrijkste thema's voor deze bestuursperiode.

Collegevergaderingen

Iedere dinsdagmorgen vergadert het college. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar de meeste besluiten die genomen worden wel. Achterliggende stukken, mits openbaar, kunt u opvragen via gemeente@oldebroek.nl. Wekelijks publiceren we de besluitenlijst van het college online.