Wethouder Liesbeth Vos - Van de Weg (ChristenUnie)

Liesbeth Vos - Van de Weg is wethouder en 1e locoburgemeester van de gemeente Oldebroek.

Foto wethouder Liesbeth Vos

Portefeuille

 • Wmo
 • Jeugd(hulp)
 • Welzijn
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs
 • Project Wonen, Welzijn, Zorg
 • Volksgezondheid
 • Subsidiebeleid
 • Vluchtelingenbeleid
 • Economie en arbeidsmarktbeleid
 • Bibliotheken
 • Regionaal trekker jeugdhulp
 • Regionaal trekker welzijn, onderwijs en zorg (in combinatie met Elburg)
 • Regionaal trekker menselijk kapitaal (arbeidsmarktregio Zwolle)

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland (onbezoldigd)
 • Lid van de Raad van Toezicht voor christelijk speciaal onderwijs in de regio Apeldoorn.