Vanwege de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden is de website op dinsdag 24 mei 2022 vanaf 17.00 uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera).

Wethouder Liesbeth Vos - Van de Weg (ChristenUnie)

Liesbeth Vos - Van de Weg is wethouder en 1e locoburgemeester van de gemeente Oldebroek.

Wethouder Liesbeth Vos

Portefeuille

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Participatiewet
 • Jeugdzorg (inclusief gastheerschap regionaal beleid)
 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Economie en arbeidsmarktbeleid
 • Gezondheid
 • Subsidies
 • Vluchtelingenbeleid
 • Dienstverlening Sociaal Domein
 • Accommodatiebeleid (inclusief dorpshuizen
 • Sport en cultuur, inclusief contacten sport rond haalbaarheidsonderzoek WHC
 • Recreatie en toerisme

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland (onbezoldigd)
 • Lid van de Raad van Toezicht voor christelijk speciaal onderwijs in de regio Apeldoorn.