Wethouder Liesbeth Vos - Van de Weg (ChristenUnie)

Liesbeth Vos - Van de Weg is wethouder en 1e locoburgemeester van de gemeente Oldebroek.

Wethouder Liesbeth Vos

Portefeuille

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Participatiewet
 • Jeugdzorg (inclusief gastheerschap regionaal beleid)
 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Economie en arbeidsmarktbeleid
 • Gezondheid
 • Subsidies
 • Vluchtelingenbeleid
 • Dienstverlening Sociaal Domein

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland (onbezoldigd)
 • Lid van de Raad van Toezicht voor christelijk speciaal onderwijs in de regio Apeldoorn.