Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

Tanja Haseloop - Amsing is vanaf 3 oktober 2019 burgemeester van de gemeente Oldebroek.

Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid / wettelijke taken
  • Oldebroek voor Mekaar en Dorpsgericht werken
  • Regionale samenwerking
  • Integrale handhaving
  • Economisch klimaat
  • Communicatie

Nevenfuncties

  • Lid bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (onbezoldigd)
  • Aandeelhouder H2O (onbezoldigd)
  • Lid van Raad van Commissarissen Waterbedrijf Groningen (bezoldigd)
  • Lid van Raad van Commissarissen Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk (bezoldigd)