Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

Tanja Haseloop - Amsing is vanaf 3 oktober 2019 burgemeester van de gemeente Oldebroek.

Foto burgemeester Tanja Haseloop

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid / wettelijke taken
 • Oldebroek voor Mekaar (OvM) en dorpsgericht werken
 • Regionale samenwerking
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
 • Communicatie en participatie inwoners
 • Mediabeleid
 • Integrale handhaving
 • Vliegveld Lelystad en laagvliegroutes

Nevenfuncties

 • Lid bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (onbezoldigd)
 • Aandeelhouder H2O (onbezoldigd)
 • Lid van Raad van Commissarissen Waterbedrijf Groningen (bezoldigd)
 • Lid van Raad van Commissarissen Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk (bezoldigd)

Column

Lees de wekelijkse column van de burgemeester.