Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

Tanja Haseloop - Amsing is vanaf 3 oktober 2019 burgemeester van de gemeente Oldebroek.

Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid / wettelijke taken
 • Oldebroek voor Mekaar en Dorpsgericht werken
 • Regionale samenwerking
 • Integrale handhaving
 • Economisch klimaat
 • Communicatie
 • Personeel en Organisatie

Nevenfuncties

 • Lid bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (onbezoldigd)
 • Aandeelhouder H2O (onbezoldigd)
 • Lid van Raad van Commissarissen Waterbedrijf Groningen (bezoldigd)
 • Lid van Raad van Commissarissen Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk (bezoldigd)