Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

Tanja Haseloop - Amsing is vanaf 3 oktober 2019 burgemeester van de gemeente Oldebroek.

Foto burgemeester Tanja Haseloop

Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid / wettelijke taken
  • Oldebroek voor Mekaar (OvM) en dorpsgericht werken
  • Regionale samenwerking
  • Personeel en organisatie
  • Dienstverlening
  • Communicatie en participatie inwoners
  • Mediabeleid
  • Integrale handhaving
  • Vliegveld Lelystad en laagvliegroutes

Nevenfuncties

•    Lid bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (onbezoldigd)
•    Aandeelhouder H2O (onbezoldigd)
•    Lid van Raad van Commissarissen Waterbedrijf Groningen (bezoldigd)
•    Voorzitter Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 - Wageningen45 (onbezoldigd)

Column

Lees de wekelijkse column van de burgemeester.