Wethouder Beerd Flier (CDA)

Beerd Flier is wethouder van de gemeente Oldebroek.

Foto wethouder Beerd Flier

Portefeuille

 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Beleid klimaatadaptatie en biodiversiteit
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Milieu (inclusief afval)
 • Sport, cultuur en cultuurhistorie (monumenten)
 • Accommodatiebeleid
 • Economische promotie
 • Toerisme en recreatie
 • Recreatiezonering en Veluweagenda
 • Project stikstof en regionaal trekker stikstof
 • Regionaal trekker duurzaamheid
 • Regionaal trekker Afval