Klacht indienen

Vindt u dat een bestuurder of medewerker van de gemeente Oldebroek u of iemand anders onbehoorlijk heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente.

Dien online uw klacht in 

Het is ook mogelijk om uw klacht mondeling of schriftelijk in te dienen. Om uw klacht mondeling in te dienen kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator via tel. 0525 63 82 00. Uw schriftelijke klacht kunt u indienen door een brief te sturen naar gemeente Oldebroek, t.a.v. de klachtencoördinator, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. 

Klachtbehandeling

De vakafdeling waarover u een klacht heeft, neemt contact met u op en onderzoekt samen met u hoe uw klacht opgelost kan worden. De leidinggevende van de vakafdeling beslist namens het college van burgemeester en wethouders of uw klacht terecht is. Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Neem dan contact op met de Nationale ombudsman.

Meer informatie