Ondersteuning aanvragen (Wmo)

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en anderen ontmoeten? Er zijn situaties waarin dit niet of minder goed lukt. Heeft u hier last van? Neem contact op met het Sociaal Team. Wij kijken samen met u welke ondersteuning u nodig heeft.

Waar kunt u ondersteuning bij vragen?

 • het huis schoonhouden
 • bereiden van eigen maaltijden
 • het doen van boodschappen of de was
 • zelfstandig verplaatsen in en om het huis
 • vervoer binnen en eventueel buiten de regio
 • onderhouden van sociale contacten
 • uw leven (opnieuw) inrichten zoals u dat wilt
 • ontlasten van de mantelzorger
 • dagbesteding (individueel of in een groep)

U vraagt ondersteuning aan via onderstaand online formulier.

Ondersteuning aanvragen Sociaal Team

Let op: Wachtlijst voor huishoudelijke hulp

Als u een indicatie heeft voor de Wmo voor hulp bij het huishouden, hoort u binnen 15 werkdagen hulp te krijgen. Op dit moment lukt dat niet. Er is een groot tekort aan personeel voor hulp bij het huishouden. Dit betekent helaas dat het langer duurt voordat u hulp bij het huishouden krijgt. De gemiddelde wachttijd is 3 maanden vanaf het moment van uw aanvraag. Per aanvraag kan de wachttijd verschillen. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen.

Eigen plan indienen

Heeft u zelf al een idee over mogelijke oplossingen, dan kunt u een persoonlijk plan (pdf, 344kb) indienen bij het Sociaal Team. Dit kunt u tegelijk met uw aanvraag doen of maximaal 7 dagen later. In dit plan beschrijft u welke problemen u tegenkomt en welke oplossingen, zorg en/of ondersteuning u daarbij nodig heeft.

Wat gebeurt er met uw melding?

Een medewerker van het Sociaal Team neemt binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u op. U kunt dan een afspraak maken voor een gesprek. U kunt kiezen of u dit gesprek telefonisch, bij u thuis of op het gemeentehuis wilt hebben. Vindt u het lastig om een gesprek te voeren? Dan kunt u iemand die u kent vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Ontbreekt het aan een deskundig persoon in uw omgeving? Dan kunt u gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE Veluwe. Deze ondersteuning is gratis.

Wat kunt u van het gesprek verwachten?

Tijdens het gesprek probeert de medewerker van het Sociaal Team een goed beeld van u en uw situatie te krijgen. De medewerker stelt u vragen zoals:

 • Wat kan u zelf en waar heeft u hulp bij nodig?
 • Welke hulp heeft u al?
 • Zijn er andere regelingen (bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet) waar u gebruik van kunt maken?

Als uit het gesprek blijkt dat u meer ondersteuning nodig heeft, dan zijn er verschillende soorten voorzieningen. U hoort binnen 8 weken of u een voorziening krijgt.

Algemene voorziening

Er zijn algemene voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld een buurthuis met activiteiten waar u mensen kunt ontmoeten. Of de aanschaf van een elektrische fiets. Algemene voorzieningen zijn niet speciaal bedoeld voor mensen met een beperking. U kunt hier in principe direct gebruik van maken als dit in uw situatie past.

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is een oplossing die speciaal voor u en uw situatie bedacht is. U kunt een oplossing op maat krijgen als de algemene voorzieningen voor uw situatie niet geschikt zijn. De maatwerkvoorziening is een aanvulling op wat u zelf doet en wat de mensen uit uw omgeving voor u doen. Het doel is om u zo zelfstandig mogelijk uw leven te kunnen laten leiden. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn:

 • (collectief) taxivervoer
 • hulp bij het huishouden
 • een hulpmiddel zoals een scootmobiel of rolstoel
 • een vorm van dagbesteding of individuele begeleiding

Hoe krijgt u een hulpmiddel of voorziening?

Een hulpmiddel of voorziening kunt u op 2 manieren krijgen:

 • Door Zorg in Natura (ZIN). Via ZIN regelt de gemeente dat u de zorg, ondersteuning en/of hulpmiddelen krijgt waar u recht op heeft. U kunt dan kiezen uit een aantal zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft.
 • Via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Met een PGB kunt u zelf zorg, ondersteuning en/of hulpmiddelen kopen, u kunt zelf een zorgaanbieder uitzoeken. Bij een PGB, moet u aan kunnen tonen:
  • dat u in staat bent met het budget om te gaan
  • dat u het geld gebruikt waar het voor bedoeld is

Moet u een eigen bijdrage betalen?

U betaalt in 2023 een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand per huishouden. In 2024 wijzigt het bedrag naar € 20,60. Hierop zijn een paar uitzonderingen:

 • Als u een inkomen hebt dat lager is dan 120% bijstandsnorm. U ontvangt van het CAK hier automatisch een brief over als u onder deze doelgroep valt.
 • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan hoeft u in 2023 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.
 • Betaalt u al een bijdrage voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg binnen het huishouden? Dan betaalt u geen eigen bijdrage voor de Wmo.

U betaalt geen eigen bijdrage voor:

 • rolstoelen
 • woningaanpassingen voor kinderen tot 18 jaar
 • vervoer van en naar dagbesteding
 • onderhouds- en reparatiekosten voor woningaanpassingen (zoals trapliften)
 • dovenmaatschappelijk werk

Heeft u vragen over de eigen bijdrage in 2023? Neem dan contact op met het CAK of kijk op de website van het CAK.

Meer informatie

Heeft u vragen over ondersteuning bij wonen, welzijn en zorg? Neem dan contact op met het Sociaal Team via tel. 0525 63 83 33.